Lūgums ņemt vērā, ka zemāk norādītās paraugēdienkartes vairs neatbilst aktuālajai MK not. Nr. 172 (2012. gads) redakcijai, kas stājusies spēkā 2023. gada 4. augustā. Izstrādātajās paraugēdienkartēs, piedāvājot dažādus ēdienus, tiek parādīta iespēju dažādība. Par ēdināšanu izglītības iestādē atbildīgā persona var veikt izmaiņas ēdienkartē, ņemot vērā aktuālās likumdošanas prasības, mainīt porciju iznākumu, pielāgojot to citām vecuma grupām vai mainīt ēdienus starp dažādām dienām, ņemot vērā konkrētās izglītības iestādes ēdināšanas bloka tehniskās iespējas, darbaspēku resursu pieejamību u. tml.