Pacientu drošība ir organizētu aktivitāšu kopums, kas veido kultūru, procesus, procedūras, uzvedību, tehnoloģijas un vidi veselības aprūpē, kurā nevajadzīgais, ar veselības aprūpi saistītā kaitējuma risks ir samazināts līdz pieļaujamam minimumam. Pacientu drošības kultūra ir vērsta uz organizācijas kultūras aspektiem, kas saistīti ar pacientu drošību. Tas ir definēts kā individuālas un organizatoriskas uzvedības modelis, kura pamatā ir kopīgi uzskati un vērtības, kas nepārtraukti cenšas samazināt pacientam nodarīto kaitējumu, kas var rasties aprūpes sniegšanas procesa rezultātā.