Pacientu drošība ir organizētu aktivitāšu kopums, kas veido kultūru, procesus, procedūras, uzvedību, tehnoloģijas un vidi veselības aprūpē, kurā nevajadzīgais, ar veselības aprūpi saistītā kaitējuma risks ir samazināts līdz pieļaujamam minimumam. Pacientu drošības kultūra ir vērsta uz organizācijas kultūras aspektiem, kas saistīti ar pacientu drošību. Tas ir definēts kā individuālas un organizatoriskas uzvedības modelis, kura pamatā ir kopīgi uzskati un vērtības, kas nepārtraukti cenšas samazināt pacientam nodarīto kaitējumu, kas var rasties aprūpes sniegšanas procesa rezultātā. 

Pacientu drošības kultūras aptaujas datu vizualizācijas 

2023.gada septembrī norisinājās starptautiska konference par Latvijas un pasaules pieredzi veselības aprūpes kvalitātes paaugstināšanā " Cilvēks - Latvijas veselības nozares vērtība”.

Darbs konferencē tika organizēts vairākās sesijās:

  • Cilvēku pieredze veselības aprūpē;
  • Veselības aprūpes darbinieku pieredze; 
  • Pacientu drošības kultūra;
  • Datos balstīta veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošana. 

Video

Visu konferences lektoru prezentācijas pieejamas šeit:

https://www.vm.gov.lv/lv/starptautiska-konference-cilveks-latvijas-veselibas-nozares-vertiba#konferences-cilveks-latvijas-veselibas-nozares-vertiba-lektoru-prezentacijas