Ja Jums ir aizdomas par saslimšanu ar tuberkulozi, vēršaties pēc palīdzības pie sava ģimenes ārsta vai arī pie plaušu speciālistiem (ftiziopneimonologiem).

Plaušu kabinetos speciālisti sniedz bezmaksas konsultācijas:

  • uzskaitē esošiem tuberkulozes pacientiem;
  • tuberkulozes slimnieku kontakta personām;
  • cilvēkiem, kuriem ir ģimenes ārsta nosūtījums izmeklēšanai uz tuberkulozi;
  • cilvēkiem ar tuberkulozei raksturīgiem simptomiem.
Plaušu speciālistu kontaktinformācija