Ja nepieciešama konsultācija par Covid-19 profilaksi, pašizolāciju un karantīnu, aicinām zvanīt uz SPKC informatīvo tālruni Covid-19 jautājumos: 67387661 darba dienās, laikā no 09:00 līdz 16:00 

SPKC sūta sms no tālruņa numura 29188770.

SMS teksts: “SPKC: personai, kura noradija so talruna numuru, ir pozitivs Covid-19 tests. Paliec majas, ievero ieteikumus www.spkc.gov.lv/lv/pacientiem

Ja analīzes nodotas, tad Jums jāievēro stingrā mājas izolācija un jāsazinās ar savu ģimenes ārstu.

Vēršam uzmanību, ka sms tiek sūtīts uz numuru, kas tika sniegts testa nodošanas brīdī. Piemēram, ja bērns norādījis vecāka tālruņa numuru, tad sms izsūtīs vecākam.

Ja analīzes neesat nodevis, bet sms esat saņēmis - ignorējiet sms, tā ir kļūda datubāzē, jo iespējams kāds kļūdaini norādījis Jūsu tālruņa numuru kā savējo.

Testēšanas nolūks ir diagnosticēt Covid-19 infekciju un laikus atklāt infekcijas gadījumus. Rutīnveida testēšanas galvenie atlases kritēriji ir slimības simptomi vai tuvs kontakts ar saslimušo,  neraugoties uz testējamā vakcinācijas statusu. Piemēram, 31. nedēļā 90% jaunatklāto gadījumu cilvēkiem bija Covid-19 simptomi. Šādā veidā iegūtā izlase neatspoguļo situāciju ģenerālkopā, proti, populācijā. Lai iegūtu izlasi, kas atspoguļotu situāciju populācijā, būtu jāveic reprezentatīvs zinātnisks pētījums, testēšanu veicot pēc nejaušināti startificētās atlases principa, izlasē proporcionāli iekļaujot cilvēkus no dažādām stratām – vakcinētos, vakcinācijas kursu nepabeigušos, nevakcinētos un slimniekus.    

Pieņemsim, ka ir slimība A, vakcīna pret to nav efektīva un vakcinētie slimo tikpat bieži, cik nevakcinētie. Tad vakcinētie un nevakcinētie tiek testēti vienādi bieži un infekcija tiek konstatēta vienādi bieži, rēķinot uz 100 000 iedzīvotāju abas grupās. 

Un ir, piemēram, slimība B, vakcīna pret kuru ir efektīva, saslimšanas gadījumi vakcinēto vidū ir reti, tāpēc vakcinētie vai nu retāk testējas, vai arī tiem retāk tiek apstiprināta slimība B. Rēķinot uz 100 000 iedzīvotāju, infekcija B vakcinēto cilvēku vidū būs sastopama daudz retāk.

Piemērs no citas jomas. Visām automašīnām pēc zināma laika novēro virsbūves korozijas pazīmes, taču kādas noteiktas markas automašīnām tā redzami izpaužas agrāk. Nolūkā to novērst tās biežāk tiks pārbaudītas un nepieciešamības gadījumā remontētas servisā, salīdzinot ar cita ražotāja automašīnām. Nav pareizi apgalvot, ka citām automašīnām nav virsbūves korozijas tikai tādēļ, ka tā nav vizuāli pamanāma un tiek retāk pārbaudīta.  

Ja cilvēkam ir Covid-19 simptomi, tests ir jāveic, neraugoties uz vakcinācijas faktu. Nevakcinētajiem cilvēkiem risks saslimt ar Covid-19 ir lielāks. To parāda Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati par jūniju, kad 99,1% gadījumu stacionēti tika nevakcinēti pacienti, bet no visiem mirušajiem 99,2% gadījumu cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19.

Jebkuram Covid-19 inficētajam cilvēkam tiek noteiktas kontaktpersonas. Ja ir bijis apstiprināts kontakts ar saslimušo, tests būs nepieciešams arī vakcinētai kontaktpersonai. Tāpat arī šajos gadījumos tests ir jāveic, neatkarīgi no vakcinācijas statusa.

Skrīnings tiek noteikts riska grupām, kurās risks saslimt ir daudz augstāks.

Pozitīvs antivielu testa rezultāts var būt pierādījums pagātnē pārslimotai infekcijai, taču tas nesniedz nekādu norādi par infekcijas norises laiku, kā arī tas nevar izslēgt šobrīd esošu infekciju.

Pēc antivielu klātbūtnes nav iespējams spriest, kad cilvēks ir pārslimojis Covid-19, tādējādi tas neatbilst konceptam par pozitīva testa derīguma termiņu (180 dienas).

 

Papildus informācija:

Tiesību akti

 1. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ir veicis zinātnisko datu izpēti un antivielu testu nozīmi un skaidro publikācijā par antivielu testu izmantošanu SARS-COV-2 digitālo Covid-19 sertifikātu kontekstā (“The use of antibody tests for SARS-COV-2 in the context of Digital Green Certificates” ).
 2. Eiropas Savienības valstis ir vienojušās par digitālā Covid-19 sertifikāta izsniegšanas nosacījumiem - EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā. Pašlaik nav paredzēts ņemt vērā antivielu rezultātus. Nav paredzēts atsaukties arī uz klīnisko informāciju (slimības epizode ar elpceļu slimības simptomiem), epidemioloģisko informāciju (kontakts ar Covid-19 slimnieku) un radioloģisko izmeklējumu rezultātu. Lēmums var būt pārskatīts, ja tiks iegūti attiecīgie zinātniskie pierādījumi.

Ieteicamās publikācijas:   

 1. ASV Slimību kontroles un profilakses centra tīmekļa vietne
 2. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietne
 3. Tang B LP, Yang J. The challenges of the coming mass vaccination and exit strategy in prevention and control of COVID-19, a modelling study. medRxiv. 2020;
 4. Kraay ANM GM, Ge Y, et al. Modeling the use of SARS-CoV-2 vaccination to safely relax non-pharmaceutical interventions. medRxiv. 2021;
 5. Shayak B SM, Mishra AK. COVID-19 Spreading Dynamics in an Age-Structured Population with Selective Relaxation of Restrictions for Vaccinated Individuals : a Mathematical Modeling Study. medRxiv. 2021;

Vakcinētie cilvēki ir ne tikai vairāk pasargāti no saslimšanas ar Covid-19 vai no smagas slimības gaitas, bet arī ievērojami mazāk apdraud citus, ja arī paši ir inficējušies. Vīrusa pārnese jeb transmisija no vakcinēta cilvēka ir mazāk iespējama.  

Provizoriskie dati liecina, ka vakcinēto cilvēku skaita palielināšanās ļautu pakāpeniski atteikties no dažiem profilakses pasākumiem kopumā. Pilnībā vakcinētiem cilvēkiem pakāpeniski varētu pārtraukt visus ierobežojošos pasākumus. 

 

Papildus informācija:

Tiesību akti

 1. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ir veicis zinātnisko datu izpēti un antivielu testu nozīmi un skaidro publikācijā par antivielu testu izmantošanu SARS-COV-2 digitālo Covid-19 sertifikātu kontekstā (“The use of antibody tests for SARS-COV-2 in the context of Digital Green Certificates” ).
 2. Eiropas Savienības valstis ir vienojušās par digitālā Covid-19 sertifikāta izsniegšanas nosacījumiem - EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā. Pašlaik nav paredzēts ņemt vērā antivielu rezultātus. Nav paredzēts atsaukties arī uz klīnisko informāciju (slimības epizode ar elpceļu slimības simptomiem), epidemioloģisko informāciju (kontakts ar Covid-19 slimnieku) un radioloģisko izmeklējumu rezultātu. Lēmums var būt pārskatīts, ja tiks iegūti attiecīgie zinātniskie pierādījumi.

Ieteicamās publikācijas:   

 1. ASV Slimību kontroles un profilakses centra tīmekļa vietne
 2. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietne
 3. Tang B LP, Yang J. The challenges of the coming mass vaccination and exit strategy in prevention and control of COVID-19, a modelling study. medRxiv. 2020;
 4. Kraay ANM GM, Ge Y, et al. Modeling the use of SARS-CoV-2 vaccination to safely relax non-pharmaceutical interventions. medRxiv. 2021;
 5. Shayak B SM, Mishra AK. COVID-19 Spreading Dynamics in an Age-Structured Population with Selective Relaxation of Restrictions for Vaccinated Individuals : a Mathematical Modeling Study. medRxiv. 2021;

Veicot antivielu testu, var noteikt vai cilvēks ir kādreiz sastapies ar SARS-CoV-2 vīrusu. Antivielas organisms sāk izstrādāt uzreiz pēc inficēšanās ar antigēnu – Covid-19 gadījumā ar SARS-CoV-2 vīrusu, taču ir nepieciešamas vismaz 10–14 dienas līdz tās iespējams konstatēt ar laboratoriskām metodēm.

Dažādi organismi atšķirīgi reaģē uz dažādiem antigēniem, tādēļ ir gadījumi, kad antivielu titrs pat pēc pārslimošanas var būt zemāks par laboratorisko metožu jutīguma slieksni.  Šī iemesla dēļ  antivielu testi ne vienmēr uzrāda pozitīvu rezultātu pat pēc Covid-19 infekcijas pārslimošanas. Arī pozitīvs antivielu tests var būt saistīts ar nespecifisku organisma reakciju uz kādu citu līdzīgu izraisītāju, tādēļ šo metodi nevar uzskatīt par drošu un ticamu. Jebkurai diagnostiskajai metodei ir savs, atšķirīgs ticamības līmenis.

Antivielu tests nepierāda, ka cilvēks nav infekciozs un/vai aizsargāts pret jaunu infekciju vai nespēj izplatīt SARS-CoV-2 vīrusu tālāk. Pat ja antivielu testi zināmā mērā sniedz pierādījumus par organisma imūnreakciju, joprojām nav noteikts minimālais antivielu daudzums, kas nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret Covid-19.

Antivielu testi ir dažādi un to rezultātu salīdzināšana ir ārkārtīgi sarežģīta minēto atšķirību un standartizācijas trūkuma dēļ. Joprojām nav zināms vai antivielas, kas atklātas komerciālos testos, kas pašlaik tiek izmantoti, novērš inficēšanos ar jauniem SARS-CoV-2 variantiem (celmiem).

Šobrīd antivielu testus galvenokārt izmanto seroepidemioloģiskajos pētījumos populācijas līmenī un atsevišķos Covid-19 klīniskajos gadījumos – diagnozes precizēšanai.

Pēc pārslimošanas imunitāte noteiktu laiku periodu saglabājas, tomēr nav skaidri zināms uz cik ilgu laiku. Ir pierādījumi, ka arī pārslimojuši cilvēki var atkārtoti saslimt ar Covid-19, turklāt šādi gadījumi ir jau reģistrēti. Tādēļ, sevis pasargāšanai no smagas slimības gaitas, iesakām arī pārslimojušiem cilvēkiem vakcinēties pret Covid-19. Aizsardzība pret Covid-19 pēc vakcinācijas ir noturīgāka nekā pēc pārslimošanas.

Dažādās valstīs ir atšķirīga pieeja Covid-19 pārslimojušu cilvēku vakcinācijā. Vienā valstī vakcinē uzreiz pēc atveseļošanās, citā – pēc 3 vai pat 6 mēnešiem. Lielā mērā tas ir saistīts ar vakcīnu pieejamību sabiedrībai kopumā attiecīgajā valstī. 

Vakcinēties drīkst uzreiz pēc pārslimošanas un karantīnas beigām!

Kontaktpersona ir cilvēks, kuram ir noteikts ciešs kontakts ar Covid-19 inficētu cilvēku. Ciešs kontakts tiek noteikts, ja cilvēks atradies 2 metrus (vai tuvāk) no inficētās personas un kontaktējies ar viņu 15 minūtes (vai ilgāk), tomēr atkarībā no situācijas var tikt ņemti vērā arī citi apstākļi, lai lemtu par to, vai persona ir vai nav bijusi ciešā kontaktā ar inficēto personu.

Covid-19 inficēta cilvēka kontaktpersonas nosaka epidemiologs, ģimenes ārsts, darba kolektīva vai izglitības iestādes atbildīgā persona.

Maksimālais laiks līdz brīdim, kad var parādīties Covid-19 simptomi ir 14 dienas. Inkubācijas periods parasti ir īsāks un lielai cilvēku daļai tās ir 7 dienas, kad pēc inficēšanās parādās simptomi. Cilvēks, pirms simptomu parādīšanās, jau sākot ar otro dienu pēc inficēšanās, kad vīrusa daudzums ir savairojies organismā, diezgan aktīvi izplata vīrusu. Pirmajā nedēļā vai pirmās 5 dienas cilvēks ir maksimāli infekciozs. Tieši šis periods ir ļoti bīstams, tāpēc ir svarīgi šajā laikā ievērot pašizolāciju un izvairīties no sociāliem kontaktiem.

Elpceļu infekciju gadījumos, kurus izraisa dažādi sezonālie respiratorie vīrusi, t.sk. dažādi koronavīrusi, imunitāte lielākoties nav noturīga vīrusu daudzveidības un to mainīguma dēļ. 

Šobrīd pieejamā informācija liecina, ka pēc pārslimota Covid-19, aizsardzība saglabājas vismaz 3 mēnešus. Pēc vakcinācijas ir noturīgāka aizsardzība, tāpēc arī pēc pārslimošanas iesaka vakcinēties pret Covid-19.

Gan gripa, gan Covid-19 ir lipīgas elpceļu infekcijas, bet tās izraisa atšķirīgi vīrusi. Covid-19 izraisa koronavīruss - SARS-CoV-2, bet gripu izraisa dažādi A un B tipa gripas vīrusi. 

Pastāv vairākas galvenās atšķirības starp gripu un Covid-19.

Covid-19 izplatās daudz straujāk nekā gripa. Atsevišķām iedzīvotāju grupām ir novērojama smagāka slimības gaita. Pēc inficēšanās ar Covid-19 pirmie simptomi parādās vēlāk, bet slimnieks var būt ilgāk infekciozs, nekā slimojot ar gripu. Lai nesaslimtu, ir jāizvairās no saskares ar vīrusu.   

Ņemot vērā, ka daži no gripas un Covid-19 simptomiem ir līdzīgi, bieži bez laboratoriskas testēšanas nav iespējams noteikt precīzu diagnozi.

Pirmās gripas pazīmes pēc inficēšanās parādās pēc 48 - 72 stundām, var būt arī no 24 stundām līdz 7 dienām.

Gripai raksturīgs:

 • pēkšņs sākums;
 • galvassāpes;
 • drudzis;
 • paaugstināta temperatūra;
 • kaulu "laušanas sajūta'';
 • aizlikts deguns bez iesnām un sauss, sauss klepus.

Vakcinācija pret Covid-19 ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.  Par konkrēta ražotāja vakcīnas pieejamību izvēlētajā vakcinācijas punktā iedzīvotāji var uzzināt šeit: https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/atbildes-uz-biezak-uzdotajiem-jautajumiem-par-vakcinaciju-pret-covid-19#ka-es-varu-noskaidrot-kada-veida-vakcinu-iespejams-sanemt-manis-izveletaja-vakcinacijas-punkta 

Covid-19 profilakses pasākumi ir līdzīgi kā citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām: bieži mazgājiet rokas (katru reizi pārnākot no āra, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai), regulāri vēdiniet telpas (gan mājās, gan izglītības iestādēs un darba vietās) un veiciet telpu mitro uzkopšanu (informācija par tīrīšanu un dezinfekciju). 

Lietojiet veselīgu pārtiku, kas palīdzēs stiprināt imunitāti, kā arī pagariniet uzturēšanās laiku svaigā gaisā – ejot pastaigās un nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm ārpus telpām. Šķaudot, izmantojiet vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgājiet rokas. Ieturiet drošu distanci, apmeklējot sabiedriskas vietas. Lietojiet sejas masku, kur tas nepieciešams un kā to nosaka aktuālie drošības pasākumi.

Šobrīd nav pierādījumu, ka mājdzīvnieki, piemēram, suņi un kaķi varētu būt inficēti ar Covid-19. Tomēr ir svarīgi pēc katra kontakta ar mājdzīvnieku mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni. Tā ir ikdienas piesardzība, kas pasargā no vairākām infekcijām, ko pārnēsā dzīvnieki.

Covid-19 ir raksturīgas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes - paaugstināta temperatūra, drudzis, klepus, kakla sāpes. Tāpat var būt ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums, apgrūtināta elpošana, nogurums, caureja, vemšana. 

Covid-19 nav specifiskas ārstēšanas, līdz ar to ārstēšana ir atkarīga no slimības simptomiem, izpausmes un smaguma pakāpes. Tas nozīmē, ka ārstēšana ir vērsta uz slimības radīto veselības problēmu novēršanu, simptomu mazināšanu un organisma funkciju uzturēšanu smagas slimības norises gadījumā. Antibiotikas neiedarbojas pret jauno koronavīrusu, bet tās izmanto vīrusa infekcijas rezultātā pievienojušos bakteriālo infekciju ārstēšanai. Ārstēšanās notiek ģimenes ārsta vai citu ārstniecības personu uzraudzībā. Lai mazinātu iespējamo blakusparādību un komplikāciju risku, jebkuru zāļu lietošana jāsaskaņo ar ārstu. Ārstēšanas ilgums ir atkarīgs no slimības smaguma un norises. 

Šobrīd likums nenosaka, ka visi iedzīvotāji, kas atbilst riska grupai (iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām, vecāka gada gājuma iedzīvotāji u.c.) nedrīkst iet uz darbu, tomēr  jāievēro piesardzības pasākumi. Ja ir sūdzības par veselību, jāsazinās ar ģimenes ārstu un jārod iespēja izmeklēties klātienē, lai izvērtētu slimības lapas izrakstīšanas nepieciešamību. Ja ģimenes ārsts atsakās to darīt, var ar iesniegumu vērsties Veselības inspekcijā.

Vakcinācija pret infekcijas slimībām noris ierastajā kārtībā, iepriekš sazinoties ar savu ģimenes ārstu. Revakcinācijas veikšana var tikt atlikta, ja to noteicis ārsts. Arī zīdaiņu un bērnu obligātā vakcinācija, kas ir iekļauta Vakcinācijas kalendārā ir jāveic ierastā kārtībā, sazinoties ar ģimenes ārstu.

Vakcinācija turpinās, kā ierasts, iepriekš jāvienojas par vakcinācijas kārtību ar savu ģimenes ārstu.

Jā. Jāiegādājas 1litrs veļas balinātāja (sastāvā 5% hlors) , kas jāatšķaida ar 9 litriem ūdens. Papildus var izmantot alkoholu, kura sastāvā ir 70% spirts. Šie ieteikumi nekādā gadījumā neattiecas uz iekšķīgu lietošanu! 

Vakcīna pret pneimokoku infekciju nepasargā no saslimšanas ar Covid-19. Retos gadījumos var novērst bakteriālas pneimonijas pievienošanos.

Vīruss cilvēka organismā var dzīvot pat mēnesi pēc saslimšanas. Tomēr paralēli tam savairojas antivielas, vīruss vairs nav aktīvs un cilvēks lielākoties, neraugoties uz to, ka laboratoriskais tests var uzrādīt pozitīvu rezultātu, nav vairs uzskatāms par infekciozu - parasti pēc 10.dienas.

Nē. Līdz šim nav iegūti šādi pierādījumi.

Vislielākais inficēšanās risks ar SARS-CoV-2 pastāv, ja inficētai personai parādās elpceļu slimību simptomi – klepus, iesnas un citi. Jaunais koronavīruss (SARS-Cov-2) spēj izdzīvot ārējā vidē uz priekšmetu virsmām no dažām stundām līdz dažām dienām. SARS-CoV-2 izplatās:

 • aerosola veidā un ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot;
 • tieši kontaktējoties ar inficētu personu;
 • netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Inkubācijas periods ir laika posms starp slimības ierosinātāja iekļūšanu organismā līdz slimības sākumam, kad parādās pirmās klīniskās pazīmes jeb slimības simptomi. Jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas Covid-19 inkubācijas periods tiek lēsts no 2 līdz 14 dienām un visbiežāk saslimšanas simptomi parādās aptuveni 5 dienu laikā.

Jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 raksturīgākās slimības pazīmes ir elpceļu slimības pazīmes (paaugstināta temperatūra, klepus, iekaisusi rīkle un apgrūtināta elpošana). Šīs pazīmes parasti ir vieglas un sākas pakāpeniski. Daži cilvēki inficējas, bet viņiem nerodas nekādas slimības pazīmes. Lielākā daļa cilvēku (apmēram 80%) no slimības atveseļojas bez īpašas ārstēšanas. Apmēram 1 no katriem 6 cilvēkiem, kuri inficējas Covid-19 slimības gaita ir smaga, kas izpaužas ar smagiem elpošanas traucējumiem, smagu drudzi. Gados vecākiem cilvēkiem un tiem, kam ir tādas medicīniskas problēmas kā paaugstināts asinsspiediens, sirdsdarbības traucējumi vai diabēts, ir lielāka iespēja saslimt smagāk.  

Karantīnas pasākumi ietver iespējami inficēto cilvēku (eksponēto) norobežošanu no cilvēkiem, kuri nav bijuši pakļauti Covid-19 iedarbībai (neeksponētie). Karantīnas pasākumi, ja tos īsteno precīzām eksponētajām grupām un pilnā mērā, var efektīvi ierobežot un palēnināt jaunā vīrusa nonākšanu sabiedrībā. Karantīnas pasākumu īstenošanā pastāv ievērojamas loģistikas, sociālās un komunikācijas problēmas, jo ierobežojumi attiecas uz veseliem cilvēkiem. ECDC eksperti uzskata, ka maz ticams, ka karantīnas pasākumi veselu iedzīvotāju grupām ar neskaidri definētu iedarbību (ekspozīciju), būs efektīva.

Šobrīd labākais veids, kā samazināt infekcijas izplatību, ir aizdomīgo gadījumu ātra identificēšana un testēšana, kā arī ciešu kontaktpersonu noskaidrošana un uzraudzība.

Lietotne ir risinājums, lai palīdzētu Latvijā ierobežot vīrusa izplatību, un ātrāk uzzinātu, vai esi bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo. Izmantojot lietotni, varēsi saņemt paziņojumu, ja būsi nonācis ciešā kontaktā (2 metri, 15 minūtes bez pārtraukuma) ar Covid-19 inficētu cilvēku. 

Saņemot paziņojumu, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus, kā arī pievērst uzmanību slimības simptomiem un ātrāk vērsties pēc palīdzības, ja nepieciešams.

Savukārt, ja būsi inficējies ar Covid-19, izmantojot lietotni, varēsi anonīmi veikt savu kontaktpersonu apziņošanu.

Plašāk par lietotni. 

Covid-19 analīžu nodošanai iespējams pieteikties, zvanot uz tālruņa numuru 8303. Darbadienās no 8.00 līdz 18.00, sestdienās no 9.00 līdz 14.00

Papildus informācija par pieteikšanās veidiem Covid-19 testam.

Peldēšanās nerada papildus riskus Covid-19 izplatībai. Covid-19 neizplatās ar ūdeni, bet gan kontaktējoties ar slimu cilvēku vai pieskaroties piesārņotām virsmām, kurām pirms tam pieskāries inficētais cilvēks.

Peldvietās atpūtniekiem jāievēro tie paši piesardzības pasākumi, kas visiem – roku higiēna (bieža roku mazgāšana, dezinfekcija) un 2 metru distance vienam no otra. Tāpat jāizvēlas oficiāla peldvieta, kurā ūdens kvalitāte tiek kontrolēta, jo pastāv risks inficēties ar citiem vīrusiem vai baktērijām. Dodoties uz peldvietu, ikvienam ir jāizvērtē iespējamais risks un nedrīkst aizmirst par piesardzību.

Covid-19 uz virsmām var izdzīvot līdz pat vairākām dienām un ilgāk, atkarībā no apstākļiem un vīrusa daudzuma. Tā spēju izdzīvot uz virsmām var ietekmēt dažādi faktori, t.sk. ventilācija un mainīgi vides apstākļi. Pēc tam vīrusam ir nepieciešams dzīvs organisms, ar kura palīdzību tas izdzīvo. 

Aizdomīgu gadījumu nosaka pēc Covid-19 gadījuma definīcijas. Lūdzam skatīt Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapas sadaļu "Ārstiem". 

Cimdi dod mānīgu drošības sajūtu un rada papildus risku inficēt sevi un apkārtējos. Cimdi neaizstāj roku dezinfekciju. Cimdus ir jāprot pareizi gan uzvilkt, gan novilkt. 

Gadījumos, kad pacientam nepieciešama akūtā palīdzība un viņš ir karantīnā, ir jāsazinās ar savu zobārstu. Zobārsts palīdzību sniedz divos veidos:

Pirmā - kupē sāpes ar pretsāpju līdzekļiem caur e-recepti un sniedz  palīdzību pēc pašizolācijas vai karantīnas laika.

Otra   -  ja sāpes nevar kupēt vai tas prasa ilgu laiku (virs,vismaz, 20 dienām) zobārstam palīdzība ir jāorganizē atsevišķā laikā.

Pacients, pātraukt izolāciju nedrīkst. Nepieciešamības gadījumā, pacients dodas uz zobārstniecības kabinetu  ar atsevišķu transportu precīzi nozīmētā laikā.

Zobārsti var pieņemt pacientu izmantojot atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus.