Nosaukums Nr. Spēkā no Pēdējie grozījumi (spēkā no)

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums

 -

01.10.2016.

-

Pacientu tiesību likums

 -

01.03.2010.

01.01.2019.

Fizisko personu datu apstrādes likums

 -

05.07.2018.

-

Epidemioloģiskās drošības likums

 -

13.01.1998.

23.05.2018.

Publisko iepirkumu likums

-

01.03.2017.

18.04.2019.

Administratīvā procesa likums

-

01.02.2004.

01.03.2017.

Vispārīgi

Nosaukums Nr. Spēkā no Pēdējie grozījumi (spēkā no)

Slimību profilakses un kontroles centra nolikums

241

06.04.2012.

23.11.2018.

Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādis

745

01.01.2014.

-

Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs

326

01.07.2012.

-

Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām

60

12.02.2009.

01.01.2019.

Infekcijas slimību profilakse, izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšana un ārkārtas sabiedrības veselības situāciju pārvaldīšana

Nosaukums Nr. Spēkā no Pēdējie grozījumi (spēkā no)

Par starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem

417

30.06.2007.

04.03.2016.

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība

1050

24.11.2010.

07.05.2016.

Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi

948

17.12.2011.

14.12.2018.

Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums

956

23.12.2011.

08.09.2012.

Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē

104

19.02.2016.

-

Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām

63

05.02.2013.

01.01.2017.

Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm

81

01.01.2013.

19.08.2016.

Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām

988

01.01.2012.

19.08.2016.

Noteikumi par masalu un masaliņu pretepidēmijas pasākumiem

752

06.11.2012.

-

Noteikumi par ostu formalitātēm

339

01.06.2012.

01.01.2019.

Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki

90

11.02.2012.

13.04.2012.

Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi

618

16.07.2010.

09.02.2018.

Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība

178

01.03.2010.

12.09.2015.

Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem

328

17.05.2008.

13.04.2012.

Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība

405

23.06.2007.

01.03.2019.

Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem

948

25.11.2006.

13.04.2012.

Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība

774

27.09.2006.

17.06.2016.

Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki

298

22.04.2006.

06.11.2014.

Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība

265

08.04.2006.

01.03.2016.

Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā

461

02.07.2015.

02.03.2018.

Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos

413

18.06.2005.

14.02.2015.

Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas un ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība

628

08.11.2003.

01.04.2012.

Vakcinācijas noteikumi

330

30.09.2000.

23.03.2019.

Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība

7

09.01.1999.

01.01.2018.

Statistikas nodrošināšana epidemioloģiskās uzraudzības, imunizācijas un sabiedrības veselības jomās

Nosaukums Nr. Spēkā no Pēdējie grozījumi (spēkā no)

Noteikumi par statistisko klasifikāciju sarakstu un tajā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtību

2

06.01.2017.

-

Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam

691

-

-

Kārtība, kādā ieslodzījuma vieta informē ārstniecības iestādi par apcietināta vai notiesāta pacienta personas datiem un ieslodzījuma vietā veikto ārstniecību

299

27.04.2011.

-

Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība

135

18.02.2006.

26.04.2013.

Neinfekciju slimību uzraudzība un veselības veicināšana 

Nosaukums Nr. Spēkā no Pēdējie grozījumi (spēkā no)

Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība

746

20.09.2008.

01.10.2018.

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs

277

27.03.2010.

01.04.2012.

Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem

172

01.06.2012.

01.09.2018.

 Komunikācijas

Nosaukums Nr. Spēkā no Pēdējie grozījumi (spēkā no)

Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā

446

07.08.2015.

-