Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri brīvajā laikā veic vismaz 30 min. ilgus fiziskos vingrinājumus vismaz 4 reizes nedēļā, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri brīvajā laikā veic vismaz 30 min. ilgus fiziskos vingrinājumus vismaz 2 reizes nedēļā, pa dzimumiem, %
Skolēnu (11, 13, 15 g.v.) īpatsvars, kuri pēdējās nedēļas laikā katru dienu veikuši vismaz 60 min. ilgus fiziskos vingrinājumus, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri brīvo laiku pavada mazkustīgās sēdošās nodarbēs (lasīšana, TV skatīšanās u.c.), %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars ar lieko ķermeņa masu vai aptaukošanos (ĶMI >25), pa dzimumiem, %
Respondentu īpatsvars ar lieko ķermeņa masu vai aptaukošanos (ĶMI >25), mērītie dati, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri savu veselību vērtē kā labu vai diezgan labu, pa dzimumiem, %
Respondentu īpatsvars, kuri savu veselību vērtē kā labu vai diezgan labu, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuri tīra zobus biežāk kā vienu reizi dienā, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuri tīra zobus biežāk kā vienu reizi dienā, dzimuma un izglītības līmeņa grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuriem pēdējā gada laikā ir noteikts holesterīna līmenis asinīs, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuriem pēdējā gada laikā ir noteikts cukura līmenis asinīs, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuriem pēdējā gada laikā ir mērīts asinsspiediens, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars pa dzimumiem 2022. gadā, kuriem ārsts vai cits veselības aprūpes speciālists ir izrakstījis medikamentus hipertensijas ārstēšanai un kuri pēdējo divu nedēļu laikā tos ir lietojuši, %
Respondentu īpatsvars, kuriem ārsts vai cits veselības aprūpes speciālists ir izrakstījis medikamentus hipertensijas ārstēšanai, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuri pēdējo divu nedēļu laikā regulāri ir lietojuši ārsta izrakstītos medikamentus hipertensijas ārstēšanai, dzimuma un vecuma grupās, %