Mājas karantīnas prasību ievērošana vakcinētiem pret Covid-19 vai pārslimojušiem darbiniekiem, kā arī izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Šīs personas var neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus un klātienes mācību procesu, ja iestādes vadītājs nodrošina darbinieka vai izglītojamā, kas ir kontaktpersona, skrīningu ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai maiņas vai klātienes mācību dienas uzsākšanas septiņu dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu.

Šāds risks ir attaisnojams, jo vakcinētie vai pārslimojušie septiņas dienas katru dienu pirms darba vai mācību uzsākšanas tiks skrīnēti ar antigēna testiem. Šādā gadījumā šīs personas neatradīsies mājas karantīnā, bet turpinās veikt savus darba pienākumus. Tomēr šāds izņēmums attiecas tikai uz darba pienākumu veikšanu un klātienes mācību procesa nodrošināšanu. Tas nozīmē, ka ārpus saviem darba pienākumiem šīs personas nevarēs apmeklēt nekādus sabiedriskus un publiskus pasākumus.

Par kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi medicīnisko novērošanu mājas karantīnas laikā Covid-19 infekcijas gadījumā

  1. Kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu mājas karantīnas laikā organizē kontaktpersonas ģimenes ārsts, prioritāri pievēršot uzmanību veselības riska grupas personām (personas vecumā virs 60 gadiem, personas ar hroniskām slimībām, palielināto ķermeņa svaru).
  2. Informācija par kontaktpersonas mājas karantīnas noteikumiem, laiku, izbeigšanas nosacījumiem, kā arī mājas karantīnas īpaša režīma nosacījumiem darbiniekiem, izglītojamajiem un izglītojamo asistentiem ir pieejama SPKC ieteikumos “Kontaktpersonu mājas karantīna” (https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam).   
  3. Kontaktpersonas primārā medicīniskā pārbaude un medicīniskā novērošana veicama pēc nepieciešamības un iespējas (riska grupas pacientiem) attālināti, telefoniski sazinoties ar kontaktpersonu un noskaidrojot viņas veselības stāvokli (ķermeņa temperatūru, sūdzības) un informējot par rīcību simptomu paradīšanās gadījumā. Ja nepieciešams kontaktpersona tiek informēta par noteikumiem, kas jāievēro mājas karantīnas laikā.
  4. Ja nepieciešams, kontaktpersonai tiek piedāvāta darba nespējas lapa (DNL). DNL nav obligāta, piem., ja darbinieks vienojies ar darba devēju, ka pildīs darba pienākumus attālināti vai uz darbinieku tiek attiecināti īpaši mājas karantīnas režīma nosacījumi (skatīt SPKC ieteikumus “Kontaktpersonu mājas karantīna” (https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam). DNL nepieciešamība un darba nespējas laiks ir atkarīgs no darba vietā organizētajiem pretepidēmijas pasākumiem mājas karantīnas saīsināšanas nolūkā, un darbinieks ar darba devēju par to vienojas. Ja darbiniekam ir nepieciešama DNL  mājas karantīnas laikā, darbinieks par to informē ģimenes ārstu, tai skaitā norādot plānoto mājas karantīnas laiku.
  5. Ja ģimenes ārsts konstatē, ka Covid-19 pacienta kontaktpersonai ir elpceļu slimības pazīmes, jāizvērtē slimības smagums un hospitalizācijas nepieciešamība. Ja slimības norise ir viegla, ģimenes ārsts informē pacientu par klīniski noteiktu Covid-19 infekcijas diagnozi, iesaka ievērots izolācijas noteikumus (SPKC ieteikumi  Covid-19 pacientiem: https://www.spkc.gov.lv/lv/pacientiem) un attālināti organizē pacienta ārstēšanu. Ja slimnieka veselības stāvoklis ievērojami pasliktinās, ģimenes ārsts nekavējoties organizē pacienta pārvešanu uz stacionāru.
  6. Ja ģimenes ārsta skatījumā nav īpašu indikāciju, kontaktpersonas laboratoriska pārbaude uz Covid-19 infekciju netiek neorganizēta.
  7. Lai izbeigtu mājas karantīnu ģimenes ārsta izzina nav obligāta.

Citi SPKC ieteikumi ģimenes ārstiem: