Valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu

Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.

Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā, bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā, vakcinācija jāveic pie cita ģimenes ārsta - pie tāda, kura prakse atrodas kādā no endēmiskajām teritorijām.

Vakcinācija tiek nodrošināta teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (endēmiskās teritorijas).

Teritorijas ar visaugstāko saslimstības līmeni, kurās 2024.gadā tiek nodrošināta bērnu bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu tika noteiktas, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu 5 gadu periodā (2019.-2023.gadā).

Balstoties uz epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzes rezultātiem par saslimstību ar ērču encefalītu iepriekšējo 5 gadu laikā (2019. g. — 2023. g.) un, ņemot vērā 2024. gadā pieejamo vakcīnas pret ērču encefalītu daudzumu (20469 devas) Noteikumu 23.1 punkta izpildei, 2024. gadā plānots organizēt bērnu imunizāciju (1., 2., 3. potes un balstvakcinācijas) pret ērču encefalītu šādās augsti endēmiskajās teritorijās (teritorijas norādītas dilstošā secībā atbilstoši saslimstības līmenim):

Nr. p.k.

Teritorijas nosaukums

Vidējais gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem

(2019. — 2023. g.)

Bērnu skaits teritorijā (centrālās statistikas pārvaldes dati)

1

Kuldīgas novads

90,5

5129

2

Dienvidkurzemes novads

74,1

6183

3

Ventspils novads

70,4

1991

4

Talsu novads

60,0

6411

5

Cēsu novads

32,5

8041

Tabulā norādītajās teritorijās pēdējo 5 gadu laikā reģistrēti 462 saslimšanas gadījumi ar ērču encefalītu (37,8% no kopējā valstī reģistrēto gadījumu skaita). Norādīto teritoriju īpatsvars ir 11,6% no kopējā Latvijas administratīvo teritoriju skaita, un šajās teritorijās dzīvo 7,9% no kopējās Latvijas populācijas. Vidējā saslimstība tabulā norādītajās teritorijās iepriekšējo 5 gadu laikā (65,5 uz 100 000 iedzīvotājiem) 4,1 reizes pārsniedza vidējo saslimstību pārējās Latvijas teritorijās (16,0 uz 100 000 iedzīvotājiem). 

Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir endēmiskajā teritorijā.

Visi bērni (minētajā vecuma grupā), kuriem ir deklarēta dzīves vieta kādā no endēmiskajām teritorijām, ir tiesīgi saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu, neatkarīgi no tā, kur atrodas viņa ģimenes ārsta prakse.

Tomēr atbilstoši noteikumu Ministru kabineta noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi" 23.11 punktam, ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir ārpus norādītās teritorijas, nevar veikt sava pacienta vakcināciju, izmantojot par valsts budžeta līdzekļiem iepirkto vakcīnu, pat ja pacienta deklarētā dzīvesvieta atrodas endēmiskajā teritorijā. Šādus pacientus, pēc iepriekšējās saskaņošanas, vakcinē tie ģimenes ārsti, kuru pamatprakse atrodas endēmiskajā teritorijā.

Piemērs 1: Gadījumā, ja bērna deklarētā dzīves vieta ir Alsungas novadā, bērnam pienākas valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, jo Alsungas novads ir viena no endēmiskajām teritorijām. Un, ja bērns ir pierakstīts pie ģimenes ārsta, kura pamatprakse atrodas Alsungas novadā, dodoties pie sava ģimenes ārsta, bērns var saņemt bezmaksas vakcināciju pret ērču encefalītu.

Piemērs 2: Gadījumā, ja bērns ir pierakstīts pie ģimenes ārsta Rīgā, bet viņa deklarētā dzīves vieta ir Alsungas novadā, tas nozīmē, ka bērnam pienākas valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, jo Alsungas novads ir viena no endēmiskajām teritorijām. Tomēr bērna vakcināciju nevarēs veikt bērna ģimenes ārsts, kura ārsta prakse atrodas Rīgā. Bērna vakcinācija ar valsts apmaksāto vakcīnu būs jāveic pie kāda no ģimenes ārstiem, kura pamatprakse atrodas Alsungas novadā, iepriekš šo vizīti saskaņojot.

Plašāka informācija par ģimenes ārstu prakšu atrašanās vietām Latvijā Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus ar valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu vakcinē visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no dzīvesvietas. Vakcināciju nosaka Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi" un šo noteikumu 23.12. punkts.

Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts.