Jaunākā statistika par HIV/AIDS pieejama:

Dati par HIV infekcijas izplatību Latvijā

Jauno HIV infekcijas un AIDS gadījumu skaita dinamika Latvijā

Grafikā attēloti katru gadu reģistrēto HIV infekcijas un AIDS gadījumu skaits, kā arī HIV inficētu personu nāves gadījumu skaits HIV un AIDS stadijā. Piemēram, 2007.gadā reģistrēti 350 HIV gadījumi, bet tas nenozīmē, ka šie cilvēki inficējušies tieši tajā gadā. Iespējams, inficēšanās notikusi agrāk, bet 2007.gadā persona veikusi HIV testu, un tai diagnosticēta HIV infekcija. Nāves gadījumu skaits HIV un AIDS stadijā ietver gan no AIDS mirušos, gan citus inficēto personu nāves iemeslus, piemēram, transporta nelaimes gadījumus, tīšu paškaitējumu, noslīkšanu, vardarbību, narkotisko un psihotropo vielu pārdozēšanu u.c.

HIV infekcijas un AIDS gadījumu kopējais skaits Latvijā

Grafikā attēlots kopējais reģistrētais HIV infekcijas un AIDS gadījumu skaits, un HIV inficētu personu nāves gadījumu skaits HIV un AIDS stadijā, sākot ar 1987.gadu. Kopējais reģistrētais HIV infekcijas gadījumu skaits ietver gan AIDS gadījumu skaitu, gan nāves gadījumu skaitu HIV un AIDS stadijā. Nāves gadījumu skaits HIV un AIDS stadijā ietver gan no AIDS mirušos, gan citus inficēto personu nāves iemeslus, piemēram, transporta nelaimes gadījumus, tīšu paškaitējumu, noslīkšanu, vardarbību, narkotisko un psihotropo vielu pārdozēšanu u.c.

Ikgadējo jauno HIV gadījumu sadalījums pēc transmisijas veida

Grafiks attēlo katru gadu reģistrēto HIV infekcijas gadījumu skaitu katrā no transmisijas grupām. Tā, piemēram, 2007.gadā reģistrēti 141 HIV gadījumi INL rezultātā un gandrīz tikpat daudz – 127 – heteroseksuālu dzimumkontaktu rezultātā. Savukārt homoseksuālos dzimumkontaktos atklāti 15 HIV gadījumi, bet vertikālās transmisijas ceļā – 8. Grafikā redzams, ka kopš 2001.gada katru gadu proporcionāli samazinās INL vidū atklāto gadījumu skaits, bet pieaug citās transmisijas grupās, īpaši heteroseksuālos dzimumkontaktos inficēto skaits.

HIV infekcijas sadalījums pēc dzimuma pa gadiem

Grafikā attēlots jauno HIV infekcijas gadījumu skaita sadalījums pēc dzimuma. Redzams, ka pēc jaunatklāto gadījumu skaita, infekcija vairāk izplatīta vīriešu vidū.

Ikgadējais HIV gadījumu skaits Latvijas Republikas statistiskajos reģionos

    Vēsturiskā informācija par HIV izplatību Latvijā

    HIV/AIDS gadījumi Latvijā tiek reģistrēti kopš 1987. gada. Pirmie HIV gadījumi Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, tika atklāti starp vīriešiem, kuri to bija ieguvuši  homoseksuālu dzimumkontaktu rezultātā. 1990. gadā atklāja pirmo gadījumu, kad heteroseksuālu dzimumkontaktu ceļā bija inficējusies sieviete.

    Līdz deviņdesmito gadu vidum infekcija praktiski izplatījās tikai dzimumkontaktos, un katru gadu tika atklāti samērā maz jauni HIV gadījumi.

    1997. gads iezīmēja jaunu pavērsienu – HIV infekcija iekļuva injicējamo narkotiku lietotāju (INL) vidē, un kopīgu narkotiku injicēšanas piederumu lietošanas rezultātā ļoti strauji izplatījās šajā populācijā.

    Visaugstākais gada laikā reģistrētais rādītājs – 807 HIV gadījumi – bija 2001. gadā, un kopš tā laika jauno (attiecīgā gada laikā reģistrēto) gadījumu skaits ievērojami samazinājies. Statistikas dati atspoguļo tikai reģistrēto HIV/AIDS gadījumu skaitu.