Operatīvie dati

Oficiālie dati

Datu avots

Ārstniecības iestāžu iesūtīti ziņojumi par iznākumu personai ar apstiprinātu Covid-19 infekciju

Ārstniecības personu aizpildīta “Medicīniskā apliecība par nāves cēloni

Normatīvais pamatojums

MK noteikumu Nr.662 182.punkts “Ārstniecības persona vienas darbdienas laikā kopš Covid-19 pacienta nāves datuma nosūta centram paziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.”

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 40. pants

Ziņošanas biežums

Katru dienu par iepriekšējā diennaktī saņemto ziņojumu skaitu

Reizi mēnesī, dati ir pieejami ar 1 – 1,5 mēnešu nobīdi. Piemēram, novembra datus publicē janvāra sākumā. Nobīde skaidrojama ar to, ka Dzimtsarakstu nodaļas sūta miršanas apliecības reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī mirušajām personām, saņemot apliecības tās ir jānokodē atbilstoši PVO rekomendācijām.

Publicēšanas vietas

  • Centra Veselības statistikas datu bāze:

MOR10. Iedzīvotāju nāves cēloņi sadalījumā pa mēnešiem (skaits un uz 100 000 iedzīvotājiem) https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/MOR10_Iedzivotaju_naves_celoni_menesi.px/

 

MOR13. Iedzīvotāju nāves cēloņi sadalījumā pa mēnešiem, vecuma grupām un atbilstoši Covid-19 vakcinācijas statusam (skaits un uz 100 000 iedzīvotājiem) https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/?tablelist=true

 

Pieejamie datu griezumi

  • Vecuma grupa
  • Vakcinācijas statuss
  • Vakcīnas
  • Vecuma grupa
  • Vakcinācijas statuss

 

Aktuāli dati par Covid-19 izplatību Latvijā

Vēršam uzmanību, ka, mainoties Covid-19 testēšanas algoritmam, turpmāk par epidemioloģisko situāciju informācija tiks apkopota reizi nedēļā un tas būs iekļauts pārskatā par epidemioloģisko situāciju saistībā ar gripu, Covid-19 un citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām. Pārskats būs pieejams katru trešdienu: Pārskats par gripu, Covid-19 un akūtām augšējo elpceļu infekcijām.  

Covid-19 statistika

Apkopoti statistikas dati par Covid-19 Latvijā
Skatīt vairāk

Koronavīrusi ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Cilvēkiem koronavīrusu infekcijas tiek reģistrētas visu gadu, īpaši rudenī un ziemā. Tie var izraisīt gan vieglas elpceļu infekcijas, gan smagas saslimšanas ar nopietnām komplikācijām (pneimoniju, nieru mazspēju) un pat nāvi. Nopietnus saslimšanas gadījumus iepriekš ir izraisījis SARS koronavīruss, kura rezervuārs dabā ir cibetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi.

Covid-19 pacientiem

Informācija rīcībai Covid-19 pacientiem
Skatīt vairāk

Rīcība kontaktpersonām

Kas jāievēro mājas karantīnas (medicīniskās novērošanas) laikā
Skatīt vairāk

Kam veic Covid-19 analīzes bez maksas?

Informācija par analīžu veikšanas kārtību un kontroles testēšanu
Skatīt vairāk

Ārstiem

Informācija ārstiem par Covid-19 infekcijas uzliesmojumu
Skatīt vairāk

Rekomendācijas

Rekomendācijas par Covid-19 profilakses pasākumiem
Skatīt vairāk

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes par Covid-19 infekcijas uzliesmojumu
Skatīt vairāk

Aktualitātes

Aktualitātes par Covid-19
Skatīt vairāk

Valstu saraksti

Valstu saraksti ar saslimstības rādītājiem un rekomendācijām ceļotājiem
Skatīt vairāk