Pozitīvās pieredzes atbildes par pacientu (18+ g.v.) pieredzi slimnīcās Latvijā, 2020.-2023. gads, %, visas ārstniecības iestādes, kuras sniedz datus PREM

*Rekomendācijas indekss (NPS – Net Promoter’s Score) liecina par pacientu lojalitātes līmeni konkrētai ārstniecības iestādei.

Vērtējumam tiek izmantota skala no 0 līdz 10, kur 0 nozīmē “Noteikti neieteiktu”, bet 10 – “Noteikti ieteiktu”, savukārt tie, kas novērtē ar 6 vai 7 tiek uzskatīti par neitrālajiem jeb pasīvajiem, līdz ar to rezultātu interpretācijā nepiedalās.

Rekomendācijas indekss = Lojālie (9-10) - Nelabvēlīgie (0-6)