Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) darbību klīnisko vadlīniju jomā reglamentē Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumi Nr.469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas", atbilstoši kuriem SPKC veic vadlīniju reģistrēšanu, nevis apstiprināšanu un pārbauda vadlīniju projektu izstrādātāju iesniegto dokumentu atbilstību.

Vadlīniju projektu satura izvērtēšana ir veselības aprūpes jomas profesionāļu - Veselības ministrijas galveno speciālistu institūcijas, Veselības nozares stratēģiskās padomes, kā arī citu ar veselības aprūpi saistītu institūciju, ārstniecības personu profesionālo organizāciju vai ekspertu, kas ir konkrētās veselības nozares speciālisti un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem – medicīnas zinātņu doktora grāds; augstskolas docents, asociētais profesors, profesors vai apmācīttiesīga persona, vai vadošais pētnieks; vismaz piecu gadu pieredze atbilstošā medicīnas specialitātē kompetencē.

Reģistrēšanas kritērijiem atbilstošās vadlīnijas SPKC reģistrē ārstniecībā izmantojamo Klīnisko vadlīniju datu bāzē. Par datu bāzē reģistrētajās vadlīnijās sniegto informāciju un ieteikumiem ārstniecības procesa īstenošanai atbildīgs ir konkrēto vadlīniju izstrādātājs.

Atbilstoši 2010. gada 25. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas" klīnisko vadlīniju datu bāzē reģistrētas šādas vadlīnijas:

 1. Izgulējumu profilakses un ārstēšanas vadlīnijas.
 2. Bioloģisko slimību modificējošo antireimatisko medikamentu lietošanas vadlīnijas autoimūno iekaisuma artrītu ārstēšanā pieaugušajiem.
 3. Vīrushepatīta B diagnostikas un etiotropās ārstēšanas vadlīnijas.
 4. Vadlīnijas bērnu agrīnai funkcionēšanas novērtēšanai.
 5. Krūšu rekonstrukcija ar mikrovaskulāru a.epigastrica inferior perforatoru (DIEP) lēveri.
 6. Krūšu rekonstrukcija, izmantojot ekspanderus/implantus.
 7. Krūšu rekonstrukcija ar rotētu m.rectus abdominis miokutānu (TRAM) lēveri.
 8. Krūšu rekonstrukcija ar rotētu m.latissimus dorsi (LTD) miokutānu lēveri.
 9. Akūta koronāra sindroma (AKS) diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas.
 10. Juvenils idiopātisks artrīts. Klīniskās vadlīnijas ārstiem.
 11. Klīniskās vadlīnijas onkoloģijas ginekoloģisko saslimšanu diagnostikai, stadijas noteikšanai, ārstēšanai un novērošanai.
 12. Osteoporozes klīniskās vadlīnijas.
 13. Neauglības diagnostika un ārstēšana. Klīniskās vadlīnijas.
 14. Klīniskās vadlīnijas "Dzemdes kakla vēža (C53) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana".
 15. Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas.
 16. Psoriāzes klīniskās vadlīnijas.
 17. Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas.
 18. Klīniskās vadlīnijas "Resnās un taisnās zarnas vēža (C18, C19, C20) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana".
 19. Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas diagnostikas, ārstēšanas un profilakses klīniskās vadlīnijas.
 20. Cerebrāla infarkta prehospitālās aprūpes, diagnostikas un akūtas ārstēšanas klīniskās vadlīnijas.
 21. Klīniskās vadlīnijas "Krūts vēža (C50, D05) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana".
 22. Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas.
 23. Klīniskās vadlīnijas "Kunģa vēža (C16 ) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana".
 24. Tuberkulozes klīniskās vadlīnijas.
 25. Autoimūno nervu sistēmas slimību klīniskās vadlīnijas.
 26. Klīniskās vadlīnijas "Ādas vēža un melanomas diagnostika, ārstēšana un dinamiskā novērošana".
 27. Klīniskās vadlīnijas "Piekšdziedzera vēža vadlīnijas (Priekšdziedzera vēža (C61) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana)".
 28. Klīniskās vadlīnijas "Muguras lejas daļas sāpes primārajā veselības aprūpē".
 29. Vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes klīniskās vadlīnijas.
 30. Juvenīla idiopātiska artrīta klīniskās vadlīnijas.
 31. Klīniskās vadlīnijas "Dzemdes kakla priekšvēža slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana un novērošana".
 32. Alcheimera slimības, vaskulāras demences, Levi ķermenīšu demences un frontotemporālās demences klīniskās vadlīnijas.
 33. Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu klīniskās vadlīnijas.
 34. Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas.
 35. Dzemdes kakla priekšvēža slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana un novērošana. 
 36. Hroniskas psoriāzes un tās fenotipu sistēmiskās terapijas klīniskās vadlīnijas

Dzemdes kakla priekšvēža slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana un novērošana. 

 • Vadlīniju nosaukums: Dzemdes kakla priekšvēža slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana un novērošana. 
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija. 
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 08.06.2021., Nr. KV 01-2021 

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Hroniskas psoriāzes un tās fenotipu sistēmiskās terapijas klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: Hroniskas psoriāzes un tās fenotipu sistēmiskās terapijas klīniskās vadlīnijas. 
 • Vadlīniju izstrādātājs: Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas vadlīniju izstrādes grupa.
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 02.09.2021., Nr. KV 02-2021. 

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts

Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu klīniskās vadlīnijas
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Neirodeģeneratīvo slimību asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 05.02.2018. Nr. KV 01 - 2018  

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Neirologu biedrība
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē:  04.06.2018. Nr. KV 02 - 2018  

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts

Alcheimera slimības, vaskulāras demences, Levi ķermenīšu demences un frontotemporālās demences klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: Alcheimera slimības, vaskulāras demences, Levi ķermenīšu demences un frontotemporālās demences klīniskās vadlīnijas
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Neirodeģeneratīvo slimību asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē:  05.10.2017. Nr. KV 01 - 2017  

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts

Muguras lejas daļas sāpes primārajā veselības aprūpē

 • Vadlīniju nosaukums: Klīniskās vadlīnijas "Muguras lejas daļas sāpes primārajā veselības aprūpē"
 • Vadlīniju izstrādātājs: Rīgas Stradiņa universitāte
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 25.02.2016. Nr. KV 01 - 2016

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībais izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: Vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes klīniskās vadlīnijas
 • Vadlīniju izstrādātājs: Rīgas Stradiņa universitāte 
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē:  12.05.2016. Nr. KV 02 - 2016  

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Juvenīla idiopātiska artrīta klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: Juvenīla idiopātiska artrīta klīniskās vadlīnijas
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Pediatru reimatologu biedrība 
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 21.06.2016. Nr. KV 03 - 2016  

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Dzemdes kakla priekšvēža slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana un novērošana

 • Vadlīniju nosaukums: Klīniskās vadlīnijas "Dzemdes kakla priekšvēža slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana un novērošana"
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija 
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē:  23.09.2016. Nr. KV 04 - 2016  

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts

Kunģa vēža (C16 ) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana

 • Vadlīniju nosaukums: “Kuņģa vēža (C16 ) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana”
 • Vadlīniju izstrādātājs: SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē:  09.03.2015. Nr. KV 01 - 2015  

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Tuberkulozes klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: "Tuberkulozes klīniskās vadlīnijas"
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija 
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē:  30.03.2015. Nr. KV 02 - 2015  

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Autoimūno nervu sistēmas slimību klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: "Autoimūno nervu sistēmas slimību klīniskās vadlīnijas"
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Neiroimunologu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 13.04.2015. Nr. KV 03 - 2015

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Ādas vēža un melanomas diagnostika, ārstēšana un dinamiskā novērošana

 • Vadlīniju nosaukums: Klīniskās vadlīnijas "Ādas vēža un melanomas diagnostika, ārstēšana un dinamiskā novērošana"
 • Vadlīniju izstrādātājs: SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca' 
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē:  28.07.2015. Nr. KV 04 - 2015  

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts

Šobrīd pieejamā informācija par zāļu "Rigvir šķīdums injekcijām" kvalitātes pārbaudes rezultātiem


Priekšdziedzera vēža vadlīnijas (Priekšdziedzera vēža (C61) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana)

 • Vadlīniju nosaukums: klīniskās vadlīnijas "Priekšdziedzera vēža vadlīnijas (Priekšdziedzera vēža (C61) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana)"
 • Vadlīniju izstrādātājs: SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"  
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 10.09.2015. Nr. KV 05 - 2015  

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts

Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas diagnostikas, ārstēšanas un profilakses klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: "Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas diagnostikas, ārstēšanas un profilakses klīniskās vadlīnijas"
 • Vadlīniju izstrādātājs: SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 13.03.2014. Nr. KV 01 - 2014

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Cerebrāla infarkta prehospitālās aprūpes, diagnostikas un akūtas ārstēšanas klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: "Cerebrāla infarkta prehospitālās aprūpes, diagnostikas un akūtas ārstēšanas klīniskās vadlīnijas"
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Neirologu biedrība
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 25.07.2014. Nr. KV 02 - 2014

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Krūts vēža (C50, D05) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana

 • Vadlīniju nosaukums: "Krūts vēža (C50, D05) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana"
 • Vadlīniju izstrādātājs: SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 24.09.2014. Nr. KV 03 - 2014

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: "Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas"
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Neirologu biedrība
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 12.12.2014. Nr. KV 04 - 2014

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts

Dzemdes kakla vēža (C53) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana

 • Vadlīniju nosaukums: Klīniskās vadlīnijas "Dzemdes kakla vēža (C53) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana"
 • Vadlīniju izstrādātājs: SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 01.02.2013. Nr. KV 01 - 2013

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: "Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas"
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Kardiologu biedrība
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 20.03.2013. Nr. KV 02 - 2013

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Psoriāzes klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: "Psoriāzes klīniskās vadlīnijas"
 • Vadlīniju izstrādātājs: Rīgas Stradiņa universitāte
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 23.04.2013. Nr. KV 03 - 2013

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas

 • Vadlīniju nosaukums: „Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas"
 • Vadlīniju izstrādātājs: Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 15.05.2013. Nr. KV 04 - 2013

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Resnās un taisnās zarnas vēža (C18, C19, C20) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana

 • Vadlīniju nosaukums: Klīniskās vadlīnijas "Resnās un taisnās zarnas vēža (C18, C19, C20) diagnostika, stadijas noteikšana, ārstēšana un novērošana"
 • Vadlīniju izstrādātājs: SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 29.07.2013. Nr. KV 05 - 2013

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts

Juvenils idiopātisks artrīts. Klīniskās vadlīnijas ārstiem.

 • Vadlīniju nosaukums: „Juvenils idiopātisks artrīts. Klīniskās vadlīnijas ārstiem."
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Pediatru reimatologu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 03.04.2012. Nr. KV 01 - 2012

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Klīniskās vadlīnijas onkoloģijas ginekoloģisko saslimšanu diagnostikai, stadijas noteikšanai, ārstēšanai un novērošanai.

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Onkoginekologu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 11.06.2012. Nr. KV 02 - 2012

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Osteoporozes klīniskās vadlīnijas.

 • Vadlīniju nosaukums: "Osteoporozes klīniskās vadlīnijas"
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 02.11.2012. Nr. KV 03 - 2012

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts


Neauglības diagnostika un ārstēšana. Klīniskās vadlīnijas.

 • Vadlīniju nosaukums: ''Neauglības diagnostika un ārstēšana. Klīniskās vadlīnijas."
 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas Reproduktologu un embriologu sekcija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 17.12.2012. Nr. KV 04 - 2012

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilns teksts

Vadlīnijās ietvertais apstiprināto ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju saraksts

Akūta koronāra sindroma (AKS) diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Kardiologu biedrība
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: 15.09.2011. Nr. KV 9-2011

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilnais teksts

 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: vadlīnijās ietvertās kardioloģijas medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Labklājības ministrijas Veselības departamenta 21.08.2001. rīkojumu Nr.5 ''Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu'' un Veselības ekonomikas centra 28.02.2011. rīkojumu Nr. 34 ''Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un papildināšanu''. Vadlīnijās ietvertās laboratoriskās medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Labklājības ministrijas Ārstniecības departamenta 20.04.2000. rīkojumu Nr.4 ''Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu'' un Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras 02.12.2008. rīkojumu 415 ''Par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu''.

Bioloģisko slimību modificējošo antireimatisko medikamentu lietošanas vadlīnijas autoimūno iekaisuma artrīta ārstēšanā pieaugušajiem

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Reimatologu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: 03.02.2011 Nr. KV 2-2011

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilnais teksts

 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar LR Labklājības ministrijas Ārstniecības departamenta 20.04.2000 rīkojumu Nr.4 „Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu"

Krūšu rekonstrukcija ar mikrovaskulāru a.epigastrica inferior perforatoru lēveri

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Plastisko ķirurgu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: KV 5-2011

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilnais teksts

 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās krūšu rekonstrukcijas operāciju medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras 08.05.2006. rīkojumu Nr.121 ''Par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu''

Krūšu rekonstrukcija, izmantojot ekspanderus/implantus

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Plastisko ķirurgu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: KV 6-2011

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilnais teksts

 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās krūšu rekonstrukcijas operāciju medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras 08.05.2006. rīkojumu Nr.121 ''Par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu''

Krūšu rekonstrukcija ar rotētu m. rectus abdominis miokutānu (TRAM) lēveri

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Plastisko ķirurgu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: KV 7-2011

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilnais teksts

 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās krūšu rekonstrukcijas operāciju medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras 08.05.2006. rīkojumu Nr.121 ''Par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu''

Krūts rekonstrukcija ar rotētu m.latissimus dorsi (LTD) miokutānu lēveri

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Plastisko ķirurgu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: KV 8-2011

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilnais teksts

 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās krūšu rekonstrukcijas operāciju medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras 08.05.2006. rīkojumu Nr.121 ''Par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu''

Vadlīnijas bērnu agrīnai funkcionēšanas novērtēšanai

 • Vadlīniju izstrādātājs: SIA ''Nacionālais rehabilitācijas centrs ''Vaivari''''
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: 02.06.2011. KV 4-2011

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilnais teksts


Vīrushepatīta B diagnostikas un etiotropās ārstēšanas vadlīnijas

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Infektologu asociācija, Latvijas Infektoloģijas centrs, Rīgas Stradiņa universitāte
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: 16.05.2011. KV 3-2011

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilnais teksts

 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar LR Labklājības ministrijas Ārstniecības departamenta 20.04.2000 rīkojumu Nr.4 „Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu"

Izgulējumu profilakses un ārstēšanas vadlīnijas

 • Vadlīniju izstrādātājs: Brūču un izgulējumu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: 06.12.2010. Nr. KV 1-2010

Vadlīniju kopsavilkums

Vadlīniju pilnais teksts

 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Izgulējumu ārstēšanas medicīniskā tehnoloģija apstiprināta VSMTA ar 14.04.2009. rīkojumu Nr.52.