Statuss:
Īstenošana
ESF

Slimību profilakses un kontroles centrs 2017. gada 25. aprīlī ir parakstījis Vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”, Nr. 9.2.4.2/16/I/106 (turpmāk – projekts) ieviešanu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta nosaukums, Nr.:

„Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”, Nr. 9.2.4.2/16/I/106.

Programma, fonds:

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

Projekta īstenošanas laiks:

2017. gada 25. aprīļa līdz 2020. gada 24. aprīlim

Projekta mērķi:

1. Nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību Aizputes, Babītes, Baldones, Dundagas, Durbes, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Nīcas, Pārgaujas, Priekuļu, Salacgrīvas, Sējas, Tērvetes, Vaiņodes, Viļānu un Zilupes novadu pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem;

2. Organizējot un īstenojot pasākumu kompleksu veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, t.sk., ilgu un produktīvu mūžu.

Projekta mērķa grupa:

Iedzīvotāji Aizputes, Babītes, Baldones, Dundagas, Durbes, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Nīcas, Pārgaujas, Priekuļu, Salacgrīvas, Sējas, Tērvetes, Vaiņodes, Viļānu un Zilupes novadu novados (turpmāk – Novados), jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • bezdarbnieki;
 • personas ar invaliditāti;
 • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • bērni;
 • pārējās riskam pakļautās grupas.

Projekta prioritārās veselības jomas:

 1. Sirds un asinsvadu.
 2. Onkoloģijas.
 3. Garīgās (psihiskās) veselības.
 4. Bērna veselība.

Projekta tematiskie bloki:

 1. Veselīgs uzturs.
 2. Fiziskās aktivitātes.
 3. Atkarības.
 4. Seksuālā un reproduktīvā veselība.
 5. Garīgā (psihiskā) veselība.

Projekta darbības/ pasākumi:

1.Pasākumi par fiziskām aktivitātēm:

 • izglītojoši un praktiski vingrošanas vai nūjošanas pasākumu kopumi iedzīvotājiem vecākiem par 54 gadiem;
 • izglītojošu nodarbību (pasākumu) kopums bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei;
 • pasākumi visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu saliedētībai.

2.Pasākumi par veselīgā uztura principiem:

 • izglītojošās rotaļu nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu sākumskolas klašu (5–8 gadus veci bērni) izglītojamajiem par veselīga uztura pamatprincipiem;
 • praktiskas nodarbības par veselīgu, garšīgu, ekonomisku un radošu ēdienu pagatavošanu;
 • izglītojošs pasākums „Veselīga uztura olimpiāde” vispārējo izglītības iestāžu 3.–4. klašu skolēniem par veselīga un sabalansēta uztura jautājumiem.

3.Pasākumi par seksuālo un reproduktīvo veselību:

 • izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.;
 • izglītojošs pasākums sievietēm par sieviešu reproduktīvās veselības jautājumiem.

4.Pasākumi par garīgo (psihisko) veselību:

 • lekcijas par psihisko veselību un tās veicināšanu;
 • nodarbību (pasākumu) kopums bērniem un pusaudžiem (7.–9. klase) par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei.

5.Pasākumi par atkarību mazināšanu:

 • seminārs par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām;
 • izglītojošu nodarbību (pasākumu) kopums pusaudžiem (8.–9. klase) par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām.

6.Slimību profilakses pasākumi:

 • izglītojošu pasākumu kopums („Veselības grupa”) iedzīvotāju veselības izglītības veicināšanai un veselības paradumu maiņai, ietverot arī mērījumu veikšanu sirds un asinsvadu slimību riska faktoru noteikšanai (ķermeņa masas indeksa, asinsspiediena, glikozes, holesterīna līmeņu ekspresdiagnostika).

PROJEKTA DARBA PLĀNS 2017.GADAM PIEEJAMS šeit

Plašāka informācija par pasākumiem pieejama SPKC mājaslapas projektu “Aktualitātēs”.

Projekta darbību skaits:

Projekta darbību ietvaros plānotais pasākumu skaits pieejams šeit

Sasniedzamie rezultāti:

Unikālo dalībnieku skaits projekta ietvaros organizētajos pasākumos – vismaz 10 794 iedzīvotāji.

Atbildīgā iestāde:

Veselības ministrija.

Sadarbības iestāde:

Centrālā finanšu un līguma aģentūra.

Finansējuma saņēmējs:

Slimību profilakses un kontroles centrs.

Kopējais pieejamais finansējums:

 

Kopējais pieejamais finansējums:

Kopējais finansējums – 739 092,00 EUR, t.sk.:

Eiropas Sociālā fonda finansējums – 628 228,20 EUR;

Valsts budžeta finansējums – 110 863,80 EUR.

Projekta kontaktpersonas:

Projekta vadītāja:

Inga Selecka

Tālr. 67387673

e-pasts: inga.selecka@spkc.gov.lv

Saistītās publikācijas