Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas komisija ir veselības ministra izveidota konsultatīvā institūcija, kā uzdevums ir nodrošināt mērķtiecīgu un efektīvu antimikrobiālās rezistences apkarošanu un ierobežošanu valstī.

Komisija šobrīd izstrādā Nacionālo plānu par antimikrobiālo rezistences ierobežošanu un piesardzīgu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu valstī. 

Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas komisijas sēžu protokoli