2014.gadā Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs organizēja informatīvo kampaņu „Brīvs”, lai mazinātu tabakas lietošanu bērnu un jauniešu vidū.

Informatīvās kampaņas mērķi un uzdevumi bija informēt bērnus un pusaudžus vecumā no 11 – 15 gadiem par tabakas lietošanas negatīvo ietekmi uz veselību, veidot izpratni par smēķēšanas kaitīgumu veselībai, skaidrojot un demonstrējot to ar mērķauditorijai saprotamiem un saistošiem paņēmieniem un piemēriem, padarīt smēķēšanu mazāk pievilcīgu mērķauditorijas acīs un popularizēt dzīvi bez tabakas kā pareizo izvēli mērķu sasniegšanai dzīvē, balstoties uz pozitīviem piemēriem.

Attēls