Informācija latviešu valodā par pacientu drošību

Informācija angļu valodā par pacientu drošību

Pacientu drošības mērīšana,  2018

Pacientu drošības ekonomika primārajā un ambulatorajā aprūpē, 2018

Pacienti drošības ekonomika, 2017

Labās prakses pacientu drošībā, 2017

Konceptuālais ietvars starptautiskajā pacientu drošības klasifikācijā

Eiropas Komisijas Eirobarometra pētījums “Pacientu drošība un veselības aprūpes kvalitāte”

“Kļūdīties ir cilvēcīgi” (2000), Amerikas Medicīnas Institūts

Building a Safer Health System (2000) by Institute of Medicine)