Saskaņā ar 2014. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” 7. punktu Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (turpmāk - Reģistrs) ir iekļauts Vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā (turpmāk - e-veselības sistēma).

Jautājumi, kas saistīti par Reģistra darbību e-veselības sistēmā, ir Nacionālā veselības dienesta (turpmāk – NVD) kompetencē, tajā skaitā arī par tehnisko nodrošinājumu attiecībā uz pieslēgšanos e-veselības sistēmai. E-veselības sistēmas lietotāju atbalsta dienesta tālrunis 67803301; e-pasts: atbalsts@eveseliba.gov.lv.

Lai ārstniecības iestādes varētu nodrošināt datu sniegšanu tiešsaistē e-veselības sistēmā, nepieciešams aizpildīt un nosūtīt NVD pieteikumu par lietotāja izveidi. Veidlapas par Reģistra izmantošanu ir pieejamas NVD mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā "E-veselība" – "Ārstniecības iestādēm un profesionāļiem" – "Veidlapas". Pieteikuma veidlapas, kas ir parakstītas ar e-parakstu, var sūtīt e-pastā uz eveseliba@eveseliba.gov.lv, savukārt pieteikumus papīra formā var iesniegt klātienē NVD vai nosūtīt pa pastu. Jautājumu gadījumā par pieteikuma veidlapu aizpildīšanu lūdzam sazināties ar NVD speciālistu pa tālruni 67501593.

Vēršam uzmanību, ka ārstniecības iestādēm informācija par pacientiem, kuriem diagnosticēts C hepatīts, un par pacientiem, kuriem diagnosticēta HIV infekcija vai saslimšana ar AIDS, ir jāsniedz Slimību profilakses un kontroles centram saskaņā ar noslēgto līgumu par Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra informācijas sistēmas lietošanu. Ja nepieciešams tehniskais atbalsts attiecībā uz pieslēgšanos minētajai sistēmai, tad lūdzam zvanīt pa tālruni 67387660.

Normatīvā bāze

Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumi Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumi Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”

Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumi Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”

Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"

Datu sniegšana Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistram

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Lauru Ievu Feldmani, izmantojot e-pastu: laura.feldmane@spkc.gov.lv

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Šarloti Konovu pa tālruni 67081620 vai e-pastu: sarlote.konova@spkc.gov.lv

Datu sniegšana E-veselības sistēmā

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Zani Baltāni pa tālruni 67387660 vai e-pastu: zane.baltane@spkc.gov.lv.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ievu Rimšāni pa tālruni 67081520 vai e-pastu: ieva.rimsane@spkc.gov.lv 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Irisu Zīli-Veliku pa tālruni 67387607 vai e-pastu: irisa.zile@spkc.gov.lv.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Zani Baltāni pa tālruni 67387660 vai e-pastu: zane.baltane@spkc.gov.lv.