Ģimenes plānošana dod iespēju sasniegt vēlamo bērnu skaitu un noteiktu starplaiku starp grūtniecībām. Tā tiek realizēta, izmantojot dažādas kontracepcijas metodes. Kontracepcija ir pasākumu komplekss, ko lieto, lai novērstu neplānotas grūtniecības iestāšanos. 2023. gadā veiktajā  Latvijas seksuālās un reproduktīvas veselības paradumu pētījumā tika noskaidrots, ka biežākie neplānotas grūtniecības iemesli ir kontracepcijas nelietošana (53,9 %), kļūme lietojot kontracepciju (22,8 %) un nepareiza kontracepcijas lietošana (20,3 %).