Pētījumi

Ziņojumi

Nacionālais ziņojums "Situācija narkotiku un narkomānijas problēmas jomā latvijā līdz 2019.gadam

Nacionālais ziņojums "Situācija narkotiku un narkomānijas problēmas jomā latvijā līdz 2017.gadam"

Ziņojums "Ārstēto narkotiku lietotāju mirstība Latvijā 2018.gadā"

Nacionālais ziņojums "2018.gada ziņojums par narkotikām Latvijā un Eiropā (2016.gada dati)"

Nacionālais ziņojums "Situācija narkotiku un narkomānijas problēmas jomā Latvijā līdz 2016.gadam"

Tematiskais ziņojums "Narkotisko vielu lietošanas izplatība bērnu un jauniešu vidū līdz 2015.gadam"

Nacionālais ziņojums "2017.gada ziņojums par narkotikām Latvijā un Eiropā (2015.gada dati)"

Nacionālais ziņojums "Situācija narkotiku un narkomānijas problēmas jomā Latvijā līdz 2015. gadam"

Nacionālais ziņojums "Situācija narkotiku un narkomānijas problēmas jomā Latvijā līdz 2014. gadam"

Ziņojums Jaunās psihoaktīvās vielas Latvijā: situācijas analīze 2007.-2014.

Nacionālais ziņojums "Situācija narkotiku un narkomānijas problēmas jomā Latvijā līdz 2013. gadam"

2013 National Report (2012 data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point

Nacionālais ziņojums "Situācija narkomānijas problēmas jomā Latvijā 2011. gadā"

2011 National Report (2010 data) To the EMCDDA by the Reitox National Focal Point

Nacionālais ziņojums "Situācija narkomānijas problēmas jomā Latvijā 2010. gadā”

Nacionālais ziņojums "Situācija narkomānijas problēmas jomā Latvijā 2009. gadā”

Nacionālais ziņojums "Situācija narkomānijas problēmas jomā Latvijā 2008. gadā”