Bērnu vakcinācijas kalendārs

Aktualitātes

Informācija speciālistiem par izmaiņām Ministru Kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330

Teritoriju saraksts valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu veikšanai 2019. gadā

Veidlapas vakcinācijas rezultātu uzskaitei un vakcīnu pasūtījumiem:

3. pielikums - mēneša „PĀRSKATS PAR IEDZĪVOTAJU IMUNIZĀCIJU UN VAKCĪNU PASŪTĪJUMS” (Vakcinācijas iestādes katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā attiecīgā reģiona epidemiologam vakcīnu pasūtījumu kārtējam mēnesim un pārskatu par vakcīnu izlietojumu pārskata mēnesī, aizpildot pielikumā esošo veidlapu)


5. pielikums - gada „PĀRSKATS PAR VAKCINĀCIJAS KALENDĀRA IETVAROS VAKCINĒTAJĀM PERSONĀM” (Ģimenes ārsti katru gadu līdz 10. janvārim iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā attiecīgā reģiona epidemiologam pārskatu par iepriekšējā gadā vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētajām personām katrā ģimenes ārsta praksē atsevišķi, aizpildot pielikumā esošo veidlapu). Veidlapas aizpildīšanai paskaidrojums.

 

8. pielikums – „PĀRSKATS PAR VAKCĪNU NORAKSTĪŠANU/ATDOŠANU ATPAKAĻ” vakcinācijas iestāde piecu darbdienu laikā aizpilda un iesniedz Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam pārskatu par vakcīnu norakstīšanu/atdošanu atpakaļ, ja vakcinācijas iestādē konstatē lietošanai nederīgu vakcīnu, kas iegādāta par valsts budžeta līdzekļiem.  

Valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas plāns 2019. gadam pret ērču encefalītu:

 

    Pārskati pār iedzīvotāju imunizāciju pieejami sadaļā "Statistika un pētījumi"

    Informācija par valsts apmaksātu vakcināciju pieejama sadaļā "Tavai veselībai"