attēls

Eiropas stratēģiskais ietvars visos pārvaldes un sabiedrības līmeņos veiktas rīcības atbalstam veselības un labklājības vairošanai

Dokuments angļu valodā

attēls

Pārskats par veselības sistēmu līdz 2011. gadam


Dokuments angļu valodā

 

attēls