Saskaņā ar 4-pusēju (starp Slimību profilakses un kontroles centru, Nacionālo veselības dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Veselības inspekciju) sadarbības līgumu par Veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes monitorēšanas sistēmas izveidi ir izveidota datu bāze, kur personu līmenī savienoti dati no augstāk minētajām iestādēm.

Monitorēšanas sistēma (datu bāze) izveidota Slimību profilakses un kontroles centra un Latvijas Universitātes  efektīvas sadarbības projekta “Veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes publiskās monitorēšanas sistēmas izveide” ietvaros.

Vairāk informācijas šeit prezentācijās.

Vairāk par minēto projektu, Monitorēšanas sistēmas datu bāzes struktūru un iespēju izmantot datus šeit.

Datu pieprasīšana pētniecībai no monitorēšanas sistēmas