Respondentu (15-64 g.v.) īpatsvars, kuri nelegālās narkotiskās vielas lietojuši dzīves laikā, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-34 g.v.) īpatsvars, kuri nelegālās narkotiskās vielas lietojuši dzīves laikā, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-64 g.v.) īpatsvars, kuri nelegālās narkotiskās vielas lietojuši pēdējo 12 mēnešu laikā, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-34 g.v.) īpatsvars, kuri nelegālās narkotiskās vielas lietojuši pēdējo 12 mēnešu laikā, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-64 g.v.) īpatsvars, kuri nelegālās narkotiskās vielas lietojuši pēdējo 30 dienu laikā, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-34 g.v.) īpatsvars, kuri nelegālās narkotiskās vielas lietojuši pēdējo 30 dienu laikā, pa dzimumiem, %
Respondentu īpatsvars, kuri nelegālās narkotiskās vielas lietojuši dzīves laikā, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuri nelegālās narkotiskās vielas lietojuši pēdējo 12 mēnešu laikā, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuri nelegālās narkotiskās vielas lietojuši pēdējo 30 dienu laikā, dzimuma un vecuma grupās, %
Pirmreizēji reģistrēto pacientu skaits ar diagnozēm “Narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarība”* un “Narkotisko, psihotropo un toksisko vielu intoksikācija, kaitējoši pārmērīga lietošana”**, uz 100 000 iedzīvotāju

Dati par pacientiem, kuriem uzsākta ārstēšanas epizode ar šādiem SSK-10 diagnožu kodiem: 

* F11-F16.2-9, F17.2, F17.3, F18-F19.2-9 

** F11- F19.0-1 

Gada laikā ārstēto pacientu skaits ar diagnozēm “Narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarība”* un “Narkotisko, psihotropo un toksisko vielu intoksikācija, kaitējoši pārmērīga lietošana”**, uz 100 000 iedzīvotāju

* SSK-10 kodi: F11-F16.2-9, F17.2, F17.3, F18-F19.2-9 

** SSK-10 kodi: F11- F19.0-1 

Pirmreizēji reģistrēto un gada laikā ārstēto bērnu (10-17 g.v.) skaits ar diagnozi “Narkotisko, psihotropo un toksisko vielu intoksikācija, kaitējoši pārmērīga lietošana”* pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju

Dati par pacientiem, kuriem uzsākta ārstēšanas epizode ar šādiem SSK-10 diagnožu kodiem: 

* F11- F19.0-1 

2022. gadā pirmreizēji reģistrēto un gada laikā ārstēto bērnu (10-17 g.v.) skaits ar diagnozēm “Narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarība”* un “Narkotisko, psihotropo un toksisko vielu intoksikācija, kaitējoši pārmērīga lietošana”**

Dati par pacientiem, kuriem uzsākta ārstēšanas epizode ar šādiem SSK-10 diagnožu kodiem: 

* F11-F16.2-9, F17.2, F17.3, F18-F19.2-9 

** F11- F19.0-1 

Problemātisko narkotiku lietotāju skaita aplēses*

*Atbilstoši Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra definīcijai problemātiska narkotiku lietošana (Problem drug use – PDU) ir regulāra heroīna un vai citu opioīdu, kokaīna un/vai amfetamīnu lietošana un/vai narkotiku lietošana injekciju veidā. Aplēšu aprēķināšanā tiek izmantotas netiešas datu ieguves metodes, tādēļ jāņem vērā, ka aprēķinu kvalitāte ir tieši saistīta ar izmantoto datu kvalitāti. Latvijā aplēses veiktas, izmantojot ārstniecības reizinātāja metodi.

Opioīdu problēmatisko lietotāju skaita aplēses*

*Atbilstoši Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra definīcijai problemātiska opioīdu lietošana (Problem opioid use – POU) ir regulāra heroīna un vai citu opioīdu lietošana un/vai to lietošana injekciju veidā. Aplēšu aprēķināšanā tiek izmantotas netiešas datu ieguves metodes, tādēļ jāņem vērā, ka aprēķinu kvalitāte ir tieši saistīta ar izmantoto datu kvalitāti. Latvijā aplēses veiktas, izmantojot ārstniecības reizinātāja metodi. 

Stimulantu problēmatisko lietotāju skaita aplēses*

*Atbilstoši Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra definīcijai problemātiska stimulantu lietošana (Problem stimulant use – PSU) ir regulāra kokaīna un/vai amfetamīnu lietošana un/vai to lietošana injekciju veidā. Aplēšu aprēķināšanā tiek izmantotas netiešas datu ieguves metodes, tādēļ jāņem vērā, ka aprēķinu kvalitāte ir tieši saistīta ar izmantoto datu kvalitāti. Latvijā aplēses veiktas, izmantojot ārstniecības reizinātāja metodi. 

Personu, kuras injicē narkotikas, skaita aplēses
Mirušo skaits no letāliem narkotiku pārdozēšanas gadījumiem pa dzimumiem un uz 1 miljonu iedzīvotāju 15-64 g.v.
Narkotiku letālo pārdozēšanas gadījumu skaits pa vecuma grupām, īpatsvars %
Letālo pārdozēšanas gadījumu toksikoloģiskā informācija par mirušo personu ķermenī atklātajām narkotikām, īpatsvars %