Statuss:
Īstenošana
AF
Attēls

Slimību profilakses un kontroles centrs 2022. gada 29. decembrī ir parakstījis Vienošanos ar Latvijas Republikas Veselības ministriju kā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma nozares ministriju par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Slimību profilakses un kontroles centra organizētie sabiedrības veselības pētījumi (identifikācijas Nr.4.1.1.1.i.0/1/22/I/VM/001) ieviešanu 4. komponentes „Veselība” 4.1. reformu un investīciju virziena „Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs” 4.1.1.1.i investīcijas „Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai” ietvaros.

Projekta nosaukums, Nr.:

Slimību profilakses un kontroles centra organizētie sabiedrības veselības pētījumi”, Nr.4.1.1.1.i.0/1/22/I/VM/001.

Programma, fonds:

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes „Veselība” 4.1. reformu un investīciju virziena „Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs” 4.1.1.1.i investīcija „Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai”.

Projekta īstenošanas laiks:

2022. gada 29. decembris – 2026. gada 30. jūnijs.

Projekta mērķis:

Uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu, tajā skaitā kontekstā ar nepieciešamību nodrošināt epidemioloģisko drošību, attīstot uz pacientu vērstus ilgtspējīgus integrētus veselības aprūpes pakalpojumus un pētījuma rezultātus izmantojot sabiedrības veselības politikas pilnveidošanai.

Projekta atskaišu punktu prioritārās jomas:

 1. Mikroorganismu rezistence (AMR).
 2. Vakcinācija.
 3. Infekcijas mazināšana.

Projekta atskaišu punktu atbalsta darbības:

 1. Sabiedrības veselības pētījumu metodikas:
 • pētniecības metodoloģiskās vadības plānošanas pakalpojumi pētījuma „Seroepidemioloģiskais pētījums: C hepatīta izplatība Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā” īstenošanai;
 • pētniecības metodoloģiskās vadības plānošanas pakalpojumi pētījuma „Vakcinācijas kavējošo iemeslu prevalences pētījums Latvijā” īstenošanai;
 • pētniecības metodoloģiskās vadības plānošanas pakalpojumi pētījuma „Punkta prevalences pētījums: ar veselības aprūpi saistītu infekciju prevalence un antimikrobiālo līdzekļu lietošana ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs Latvijā” īstenošanai.
 1. Sabiedrības veselības pētījumi:
 • Seroepidemioloģiskais pētījums: C hepatīta izplatība Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā;
 • Vakcinācijas kavējošo iemeslu prevalences pētījums Latvijā;
 • Punkta prevalences pētījums: ar veselības aprūpi saistītu infekciju prevalence un antimikrobiālo līdzekļu lietošana ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs Latvijā.
 1. Tiesību aktu grozījumi sabiedrības veselības politikas plānošanai un īstenošanai AMR, vakcinācijas un infekciju slimību jomā.

Sasniedzamie rezultāti:

Projekta ietvaros:

 1. līdz 2023. gada 31. martam pieņemtas pētniecības metodoloģiskās vadības plānošanas dokumentācijas kopas sabiedrības veselības pētījumiem AMR, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā;
 2. līdz 2025. gada 31. decembrim īstenots sabiedrības veselības pētījums:
 • AMR jomā, kurā noskaidrota ar veselības aprūpi saistītu infekciju prevalence un antimikrobiālo līdzekļu lietošana (t.sk., aprites kārtība un uzraudzības metodes) ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs Latvijā;
 • vakcinācijas jomā, kurā identificēti vakcināciju kavējošie iemesli, iegūti kvalitatīvi dati par bērnu vecāku, pieaugušo iedzīvotāju un primārās veselības aprūpes speciālistu zināšanām un attieksmi pret vakcināciju, kā arī par imunizācijas pakalpojumu organizēšanas kārtību (t.sk., pieejamību) veselības aprūpes iestādēs;
 • infekciju slimību jomā, kurā noteikts C hepatīta vīrusa antivielu (anti-HCV) un C hepatīta vīrusa (HCV-RNS) izplatība Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā;
 1. līdz 2026. gada 30. jūnijam izstrādāti tiesību aktu grozījumi sabiedrības veselības politikas plānošanai un īstenošanai AMR, vakcinācijas un infekciju slimību jomā. kas ietver prioritāro sabiedrības veselības problēmu risināšanu, piem., nesaprātīgu un nepareizu pieejamo antimikrobiālo līdzekļu lietošanu, sabiedrības vilcināšanos vakcinēties un rūkošo uzticību, imunizācijas pakalpojumu pieejamību, C hepatīta augstās izplatības ierobežošanu, t.sk., novēršamo nāves gadījumu skaita samazināšanu, agrīnās diagnostikas palielināšanu, pacientu ārstēšanās pieejamību un kvalitātes uzlabošanu.

Atbildīgā iestāde/ nozares ministrija:

Latvijas Republikas Veselības ministrija.

Finansējuma saņēmējs:

Slimību profilakses un kontroles centrs.

Sadarbības partneris:

Latvijas Republikas Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departaments.

Kopējais pieejamais finansējums:

Kopējais finansējums – 835 120,00 EUR, t.sk.:

 • Atveseļošanas fonda plāna finansējums – 715 000,00 EUR;
 • Valsts budžeta līdzfinansējums – 120 120,00 EUR.

Projekta kontaktpersonas:

Projekta vadītāja:

Inga Selecka

e-pasts: inga.selecka@spkc.gov.lv

Projekta vadošie eksperti:

Jurijs Perevoščikovs

e-pasts: jurijs.perevoscikovs@spkc.gov.lv

Larisa Savrasova

e-pasts: larisa.savrasova@spkc.gov.lv