Papildu dati ir publiski pieejami:

 

Operatīvie dati

Oficiālie dati

Datu avots

Ārstniecības iestāžu iesūtīti ziņojumi par iznākumu personai ar apstiprinātu Covid-19 infekciju

Ārstniecības personu aizpildīta “Medicīniskā apliecība par nāves cēloni

Normatīvais pamatojums

MK noteikumu Nr.662 182.punkts “Ārstniecības persona vienas darbdienas laikā kopš Covid-19 pacienta nāves datuma nosūta centram paziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.”

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 40. pants

Ziņošanas biežums

Katru dienu par iepriekšējā diennaktī saņemto ziņojumu skaitu

Reizi mēnesī, dati ir pieejami ar 1 – 1,5 mēnešu nobīdi. Piemēram, novembra datus publicē janvāra sākumā. Nobīde skaidrojama ar to, ka Dzimtsarakstu nodaļas sūta miršanas apliecības reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī mirušajām personām, saņemot apliecības tās ir jānokodē atbilstoši PVO rekomendācijām.

Publicēšanas vietas

  • Centra Veselības statistikas datu bāze:

MOR10. Iedzīvotāju nāves cēloņi sadalījumā pa mēnešiem (skaits un uz 100 000 iedzīvotājiem) https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/MOR10_Iedzivotaju_naves_celoni_menesi.px/

 

MOR13. Iedzīvotāju nāves cēloņi sadalījumā pa mēnešiem, vecuma grupām un atbilstoši Covid-19 vakcinācijas statusam (skaits un uz 100 000 iedzīvotājiem) https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/?tablelist=true

 

Pieejamie datu griezumi

  • Vecuma grupa
  • Vakcinācijas statuss
  • Vakcīnas
  • Vecuma grupa
  • Vakcinācijas statuss

 

Covid-19 izplatība Latvijā 2020.-2022.
Personu skaits ar apstiprinātu Covid-19 infekciju un veikto testu skaits
Personu ar apstiprinātu Covid-19 infekciju dzimuma un vecuma sadalījums
Personu ar apstiprinātu Covid-19 infekciju skaita sadalījums vecuma grupās pa dienām
14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju
Apstiprināto Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits pēc vakcinācijas statusa, pa mēnešiem
Mirušo skaits ar apstiprinātu Covid-19 infekciju
Mirušo skaits ar apstiprinātu Covid-19 infekciju, dzimuma un vecuma sadalījums
Pēdējās 7 dienās ziņoto nāves gadījumu kumulatīvais skaits personām ar laboratoriski apstiprinātu Covid-19 infekciju
Mirušo skaits ar apstiprinātu Covid-19 infekciju pēc vakcinācijas statusa, pa mēnešiem

*Operatīvā informācija. Oficiālā statistika par mirušajiem ar pamatdiagnozi Covid-19 pieejama SPKC mājas lapā sadaļā “Veselības statistikas datubāze” 

Stacionēto skaits ar apstiprinātu Covid-19 infekciju
7 dienu kumulatīvais stacionēto pacientu skaits ar apstiprinātu Covid-19 infekciju

Hospitalizāciju raksturojošs rādītājs, kas atspoguļo slimnīcu noslodzi un norāda tendences dinamikā

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits pēc vakcinācijas statusa, pa mēnešiem
Covid19 reinfekcijas gadījumu skaits un īpatsvars procentos no visiem Covid-19 gadījumiem
Covid-19 gadījumu skaits, SARS_CoV-2 vīrusa Alfa (B.1.1.7) un Delta (B.1.617.2.) varianta īpatsvars % pa nedēļām