"Ā.T.R.I. varoņi (FAST Heroes)*” ir starptautisks projekts, kas paredzēts bērniem vecumā no 5 līdz 9 gadiem, lai vairotu bērnu zināšanas par insulta pazīmēm un ātru rīcību insulta gadījumā, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112. Projekta programmā iekļautas dažādas aktivitātes, kurām ir pedagoģisks, izklaidējošs un rotaļīgs raksturs atbilstoši bērnu vecumam. Projekta programmu izstrādājusi Maķedonijas Universitātes Izglītības un Sociālās Politikas nodaļa ar Angels Initiative atbalstu un to saskaņojusi Pasaules Insulta organizācija.

Viena no projekta svarīgākajām sastāvdaļām ir mājaslapa www.fastheroes.com. Tā ir platforma, kur izglītības iestādēm, klasēm, pedagogiem un vecākiem ir jāreģistrējas, lai pilnvērtīgi īstenotu programmas aktivitātes.

Izglītības iestāde ir lieliska vide, kur bērniem apgūt nepieciešamās zināšanas par veselību, kā arī prasmes tās pielietot turpmākajā dzīvē. Ir pierādīts, ka, izglītojot bērnus par veselīgu dzīvesveidu, viņi veiksmīgi var nodot šīs zināšanas vecākiem/aizbildņiem, vecvecākiem un citiem ģimenes locekļiem un pat ietekmēt viņu dzīvesveidu, sniedzot ieguvumus ne vien individuālā līmenī, bet arī sabiedrībai kopumā.

Projekta programma ir sadalīta piecās nodarbībās, katrai paredzēta viena mācību stunda nedēļā. Katru nedēļu bērni apgūst vienu insulta simptomu. Katra nodarbība ietver dažādu mācību metožu izmantošanu, piemēram, individuālo darbu, radošo darbošanos (piemēram, krāsošanu, zīmēšanu un veidošanu), situāciju analīzi, spēles, sistemātisku informācijas atkārtošanu, informācijas apguvi laika intervālos, konsolidēto mācīšanos (apgūto zināšanu nostiprināšana) u. c. Pētījumi liecina, ka programmai ir vislielākā ietekme, ja bērnus “mācīšanās ceļojumā” pavada viņu pedagogs, tāpēc pamatā tā tiek īstenota izglītības iestādēs. Pedagogiem ir lieliskas spējas nodrošināt informācijas nodošanas pakāpeniskumu un veicināt pēctecību.

Projekta galvenie vēstījumi:

  • Katrs ceturtais cilvēks pasaulē dzīves laikā cieš no insulta. Savukārt katra trešā persona ar insultu saskaras ar invaliditāti, kas ierobežo spēju piedalīties gan mazbērnu, gan ģimenes dzīvē kā agrāk.
  • Cilvēkiem, kuriem parādās insulta pazīmes, pēc iespējas ātrāk ir nepieciešams saņemt medicīnisko palīdzību, tāpēc ir svarīgi palielināt izpratni par galvenajām insulta pazīmēm.
  • Projekts veicina bērnu entuziasmu mācīties un dalīties iegūtajās zināšanas ar citiem, jo īpaši ģimeni (t. sk. vecākiem/aizbildņiem un vecvecākiem).
  • Projekta materiāli ir izzinoši, jautri, vizuāli saistoši un interaktīvi. Galvenie projekta supervaroņi ir četri tēli – trīs “supervaroņi seniori” un viņu mazdēls. Projekta materiāli attīsta bērnu empātiju un mīlestību pret vecvecākiem, kā arī sniedz praktiskas dzīvības glābšanas prasmes.

Kopā mēs varam glābt pasauli – pa vienam Mīļvaronim vien!

Materiāli pedagogiem un izglītojamo vecākiem:

Materiāli bērniem:

Papildu informāciju par projektu un dalības iespējām var iegūt, sazinoties ar projekta komandu: fastheroes@spkc.gov.lv.

* Tests Ā.T.R.I. ir adaptēts starptautisks FAST tests (Face, Arms, Speech, Time). 

Sastopoties ar insulta simptomiem, ir svarīgi cilvēkam pēc iespējas ātrāk sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Pats galvenais ir uzreiz reaģēt – ir tikai 4,5 stundas, kuru laikā pacientam ir jāsaņem palīdzība. Lai līdzcilvēkam spētu palīdzēt, pamanot simptomus, ir jāveic tests Ā.T.R.I., kas nozīmē:

Ā – atsmaidi! Smaids parāda, vai mutes kaktiņš sejas vienā pusē nav noslīdējis uz leju.

T – turi rokas! Vienlaikus paceļot un noturot abas rokas, redzams, vai viena no tām nav vājāka un nenoslīd uz leju.

R – runā! Pārbaude atklās, vai cilvēks var pateikt vai atkārtot vienkāršu teikumu.

I – izsauc palīdzību! Nespējot veikt kaut vienu no šīm darbībām, nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot 112.