Statuss:
Īstenošana
ESF

Veselības aprūpes sistēmas attīstības projekts

2014. gada novembrī uzsākta ESF līdzfinansētā projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešanas prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošana.

Projekta mērķis ir nodrošināt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās un perinatālā un neonatālā perioda veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

Slimību profilakses un kontroles centrs ir Nacionālā veselības dienesta, kas ir šī projekta galvenais realizētājs, sadarbības partneris.

No 2021.gada 1.oktobra projekta īstenotājs ir Veselības ministrija.

Papildus informācija.

Projekta attiecināmās izmaksas tiek līdzfinansētas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ietvaros no Eiropas Sociālā fonda finansējuma 85% apmērā un 15% apmērā no valsts budžeta finansējuma. 

Plašāka informācija par projekta saturu pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes sadaļā „ESF projekts”

attēls