Statuss:
Īstenošana
ESF

2014. gada novembrī uzsākta ESF līdzfinansētā projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošana.

Projekta mērķis ir nodrošināt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās un perinatālā un neonatālā perioda veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

Slimību profilakses un kontroles centrs ir Veselības ministrijas, kas ir šī projekta galvenais realizētājs, sadarbības partneris (līdz 2021.gada 1.oktobrim projekta īstenotājs bija Nacionālais veselības dienests).

Projekta attiecināmās izmaksas tiek līdzfinansētas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ietvaros no Eiropas Sociālā fonda finansējuma 85% apmērā un 15% apmērā no valsts budžeta finansējuma. 

Plašāka informācija par projekta saturu pieejama Veselības ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā “Tīklu attīstības vadlīnijas un kvalitātes sistēma (SAM 9.2.3.)”.

 

attēls