Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumu Nr. 691 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam” izpildi, lūdzu visām iestādēm, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, līdz 2021. gada 15. februārim, Slimību profilakses un kontroles centrā, iesniegt oficiālās statistikas veidlapas (parakstītas un apzīmogotas) par 2020. gadā visiem sniegtajiem pakalpojumiem (neatkarīgi no maksātāja).

Ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības, aizpildītas, parakstītas un apzīmogotas veidlapas šogad var iesniegt tikai:

1) sūtot pa pastu, uz Slimību profilakses un kontroles centra Veselības statistikas nodaļu, adrese: Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV - 1005.

2) elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz attiecīgās personas, kura izsūtīja atgādinājumu par Noteikumu izpildi, e-pastu vai pasts@spkc.gov.lv tematā (subject) norādot „Par OSP izpildi”.

3) elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta), kas parakstīti apzīmogoti un ieskenēti vienā dokumentā, sūtot uz attiecīgās personas, kura izsūtīja atgādinājumu par Noteikumu izpildi, e-pastu vai pasts@spkc.gov.lv tematā (subject) norādot „Par OSP izpildi”.

Pārskatu titullapā, vietā kur jānorāda ārstniecības iestādes pamatdarbības nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai, lūgums norādīt tikai pamatdarbības nosaukumu, HP kodu ievada Centrs.

Oficiālās statistikas veidlapu vākšanas mērķis ir nodrošināt Oficiālās statistiskās informācijas programmas izpildi, kā arī veselības aprūpes nozares organizācijas, Eiropas Kopienas Statistikas biroju EUROSTAT, Pasaules veselības organizāciju un citus statistiskās informācijas lietotājus ar kvalitatīvu veselības statistisko informāciju.

!Saskaņā ar Ministra kabineta 2005. gada 8. marta noteikumu Nr.170 „Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru” 17.1. apakšpunktu ārstniecības iestādi svītro no ārstniecības iestāžu reģistra, ja tā nepilda Statistikas likumā noteiktās prasības un līdz kārtējā gada 1. martam neiesniedz statistikas pārskatu par ārstniecības iestādes darbību iepriekšējā gadā.

 ! Sakarā ar to, ka informācija par ārstniecības personām tiek ņemta no Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra (atrodas Klijānu ielā 7, Rīgā; Reģistru nodaļa – tālruņi: 67081600, 67501589, 67602101, e-pasts: vi@vi.gov.lv), lūdzu,  pārbaudiet un vajadzības gadījumā aktualizējiet reģistrā esošo informāciju!