Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 763 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2019.–2021. gadam” izpildi, lūdzu visām iestādēm, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, līdz 2020. gada 15. februārim, Slimību profilakses un kontroles centrā, iesniegt oficiālās statistikas veidlapas (parakstītas un apzīmogotas) par 2019. gadā visiem sniegtajiem pakalpojumiem (neatkarīgi no maksātāja), atbilstoši pielikumā esošajām veidlapām.

Aizpildītās oficiālās statistikas veidlapas (1 eksemplārā) var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu uz adresi Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības statistikas nodaļa, Duntes ielā 22, K-5, Rīgā, LV-1005;
  • vai elektroniska dokumenta formā uz adresi pasts@spkc.gov.lv, tematā (subject) norādot „2019. gada Oficiālās statistikas veidlapas”;
  • vai personīgi ierodoties Slimību profilakses un kontroles centrā, Duntes ielā 22, K-5, 110.kabinetā.

Oficiālās statistikas veidlapu vākšanas mērķis ir nodrošināt Oficiālās statistiskās informācijas programmas izpildi, kā arī veselības aprūpes nozares organizācijas, Eiropas Kopienas Statistikas biroju EUROSTAT, Pasaules veselības organizāciju un citus statistiskās informācijas lietotājus ar kvalitatīvu veselības statistisko informāciju.

 ! Sakarā ar to, ka informācija par ārstniecības personām tiek ņemta no Veselības inspekcijas Ārstniecības iestāžu reģistra (atrodas Klijānu ielā 7, Rīgā), lūdzu,  pārbaudiet un vajadzības gadījumā aktualizējiet Ārstniecības iestāžu reģistrā esošo informāciju!

! Vēršam uzmanību, ka 2018. gada 27. novembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.720 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā”. Atbilstoši šo noteikumu noslēguma jautājumiem, veidlapas stājas spēkā atškirīgos laika periodos. Lūgums iepazīties ar jaunajām veidlapām, it īpaši pievērst uzmanību tām veidlapām, pēc kurām datu uzskaite būs  jāveic 2020. gadā, lai 2021. gadā varētu iesniegt nepieciešamo informāciju. Kā arī lai nodrošinātu vienotu izpratni pārskatu aizpildīšanā, tiek izstrādātas vadlīnijas (skatīt šeit). Lūgums iepazīties arī ar vadlīnijām un precizējumu gadījumā sūtīt informāciju uz epastu: pasts@spkc.gov.lv tematā (subject) norādot „Veidlapu vadlinijas”.