Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2023. gada 14. novembra noteikumu Nr. 645 “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2024.–2026. gadam” izpildi, lūdzu visām iestādēm, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, līdz 2024. gada 15. februārim, Slimību profilakses un kontroles centrā, iesniegt oficiālās statistikas veidlapas (parakstītas un apzīmogotas) par 2023.gadā visiem sniegtajiem pakalpojumiem (neatkarīgi no maksātāja).

Veidlapas var iesniegt:

  1. sūtot pa pastu, uz Slimību profilakses un kontroles centra Veselības statistikas nodaļu, adrese: Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV - 1005.
  2. elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz attiecīgās personas, kura izsūtīja atgādinājumu par Noteikumu izpildi, e-pastu vai pasts@spkc.gov.lv tematā (subject) norādot „Par 2023.gada OSP izpildi”.
  3. elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta), kas parakstīti apzīmogoti un ieskenēti vienā dokumentā, sūtot uz attiecīgās personas, kura izsūtīja atgādinājumu par Noteikumu izpildi, e-pastu vai pasts@spkc.gov.lv tematā (subject) norādot „Par 2023.gada OSP izpildi”.

Lūdzu ņemt vērā, ja ārstniecības iestādei atbilstoši savai darbībai nav iesniedzami statistikas pārskati Centram, informēt par to elektroniski uz attiecīgās personas epastu, kura izsūtīja atgādinājumu par Noteikumu izpildi!

Pārskatu titullapā, vietā kur jānorāda ārstniecības iestādes pamatdarbības nosaukums un kods atbilstoši Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācijai, lūgums norādīt tikai pamatdarbības nosaukumu, HP kodu ievada Centrs.

Vēršam uzmanību, ka zemāk minētie pielikumi, ja ārstniecības iestāde veic tajos pieprasītos veselības aprūpes pakalpojumus, atbilstoši Noteikumiem ir jāiesniedz tikai elektroniskā veidā Excel faila formātā:

  • 2. pielikums “Pārskats par dienas stacionāra darbību”
  • 7. pielikums “Pārskats par stacionāra darbību”
  • 8. pielikums “Pārskats par ārzemniekiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem”

! Vēršam uzmanību, ka 8.pielikums ir papildinātas ar jaunu pakalpojuma formu “telemedicīna”, lai uzlabotu kvalitatīvāku informāciju par medicīnas tūrismu Latvijā.

Lūdzu ņemt vērā, ka 1.pielikuma ‘’Pārskats par ārstniecības iestādes ambulatoro darbību’’

  • 1.1 tabulu „Ārstniecības iestādes ārstu darbs" ir jāaizpilda tām ārstniecības iestādēm un ārstu praksēm, kuras nav noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD). 
  • Visas iestādes un ārstu prakses, kas ir līgumattiecībās ar NVD, 1.1 tabulu var neaizpildīt, ja dati par visiem ambulatorajiem apmeklējumiem ievadīti NVD VIS sistēmā. Turpretim 1.1 tabula jāaizpilda un tajā jānorāda visi ambulatorie apmeklējumi, ja šajās iestādēs vai ārstu praksēs bijuši arī maksas ambulatorie apmeklējumi, t.sk. mājas vizītes, kas nav ievadīti VIS sistēmā.

Oficiālās statistikas veidlapu vākšanas mērķis ir nodrošināt Oficiālās statistiskās informācijas programmas izpildi, kā arī veselības aprūpes nozares organizācijas, Eiropas Kopienas Statistikas biroju EUROSTAT, Pasaules veselības organizāciju un citus statistiskās informācijas lietotājus ar kvalitatīvu veselības statistisko informāciju.

! Saskaņā ar Ministra kabineta 2022. gada 9. augusta noteikumu Nr.491 „Ārstniecības iestāžu reģistra noteikumi” 23.5 apakšpunktu ārstniecības iestādi svītro no ārstniecības iestāžu reģistra, ja tā nepilda Statistikas likumā noteiktās prasības attiecībā uz oficiālās statistikas iesniegšanu.

 ! Sakarā ar to, ka informācija par ārstniecības personām tiek ņemta no Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra (atrodas Klijānu ielā 7, Rīgā; Reģistru nodaļa – tālruņi: 67081600, 67501589, 67602101, e-pasts: vi@vi.gov.lv), lūdzu,  pārbaudiet un vajadzības gadījumā aktualizējiet reģistrā esošo informāciju