Respondentu īpatsvars, kuri pēdējā mēneša laikā ir izjutuši sasprindzinājumu, stresu un nomāktību, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuri izjutuši depresiju pēdējā gada laikā, dzimuma un vecuma grupās, %
Skolēnu (11, 13, 15 g.v.) īpatsvars, kuri cietuši no ņirgāšanās skolā, dzimuma un vecuma grupās, %
Skolēnu (11, 13, 15 g.v.) īpatsvars, kuri skolā ņirgājušies par citiem, dzimuma un vecuma grupās, %
Skolēnu (11, 13, 15 g.v.) īpatsvars, kuri cietuši no kiberņirgāšanās, dzimuma un vecuma grupās, %
Skolēnu (11, 13, 15 g.v.) īpatsvars, kuri ņirgājušies par citiem kibervidē, dzimuma un vecuma grupās, %