Pacienta pieredze ir neatņemama veselības aprūpes kvalitātes sastāvdaļa, to definē kā visu saskarsmju kopumu, kas veidojies organizācijas iekšējās kultūras ietekmē un iedarbojas uz pacienta uztveri par visu veselības aprūpes procesu kopumā[1];[2]

Tā ietver dažādus veselības aprūpes sniegšanas aspektus, kas pacientam ir ļoti būtiski  saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram, savlaicīgi saņemta aprūpe, viegli pieejama un saprotama  informācija un laba komunikācija ar veselības aprūpes sniedzējiem.

Pacienta pieredzes izpratne ir galvenais solis, virzoties uz cilvēku orientētu veselības aprūpi.  Analizējot dažādus pacienta pieredzes aspektus, var novērtēt, cik lielā mērā pacienti saņem aprūpi, kas ir cieņpilna un atbilstoša individuālajām pacienta vēlmēm, vajadzībām un vērtībām. Pacientu pieredzes novērtēšana kopā ar citiem komponentiem, piemēram, aprūpes efektivitāti un drošumu, ir būtiska, lai sniegtu pilnīgu priekšstatu par sniegtās veselības aprūpes kvalitāti. 

Pacientu pieredzes mērījumi (PRM[3]) var sniegt vērtīgu ieskatu pacientu pieredzē par saņemto veselības aprūpi. Pacientu sniegtais viedoklis var atklāt arī svarīgas veselības aprūpes sistēmas problēmas, piemēram, novēlota diagnostisko rezultātu saņemšana,  saziņas nepilnības, kurām var būt nozīmīga ietekme uz klīniskajiem rezultātiem, drošību un efektivitāti. PRM dati palīdz ārstniecības iestādei saprast, kā konkrētajā ārstēšanās epizodē tā ir spējusi apmierināt pacienta vajadzības. Turklāt pierādījumi apliecina, ka pastāv saistība starp pozitīvu pacienta pieredzi, piemēram, labu saziņu starp veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju un pacientu, un veselības iznākumu. PRM apkopo informāciju reāllaikā, izmantojot aptaujas, kurās pacientiem ir iespēja sniegt tiešu, savlaicīgu atgriezenisko saiti par savu pieredzi saņemot veselības aprūpes pakalpojumus un veselības aprūpes iznākumiem. Pasaulē visplašāk tiek izmantotās PRM aptaujas ir:

  •  Pacientu ziņotie pieredzes mērījumi (PREM[4]) - atspoguļo informāciju par pacienta pieredzi konkrētā veselības aprūpes posmā
  •  Pacientu ziņotie veselības iznākuma mērījumi (PROM[5])  - atspoguļo pacienta vērtējumu par to, kā konkrēta slimība vai aprūpe ietekmē viņu veselību un labklājību. Tas attiecas uz pacienta veselību, dzīves kvalitāti vai funkcionālo stāvokli, kas saistīts ar veselības aprūpi vai ārstēšanu.

[1] https://www.ahrq.gov/cahps/about-cahps/patient-experience/index.html
[2] https://theberylinstitute.org/defining-patient-experience/
[3] PRM -  Patient reported measure
[4] PREM - Patient reported experience measures
[5] PROM - Patient reported outcome measure
  1. Talking HealthTech sarunu platforma, informācija angļu valodā; https://www.talkinghealthtech.com/glossary/patient-reported-experience-measures-prems
  2. Oksfordas akadēmija, informācija angļu valodā: https://academic.oup.com/bjaed/article/17/4/137/2999278?login=false
  3. Beļģijas integrētā aprūpes platforma Remecare, informācija angļu valodā: https://www.remecare.eu/blog/everything-you-need-to-know-about-proms-and-prems
  4. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, informācija angļu valodā: https://www.oecd.org/health/paris/
  5. The Beryl Institute, starptautiska pacientu ziņotās pieredzes organizācija, informācija angļu valodā: https://theberylinstitute.org/ 
  6.  ASV Nacionālais biotehnoloģijas informācijas centrs, informācija angļu valodā: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6278027
  7. Austrālijas Jaunā Dienvidvelsas štata klīniskās aprūpes inovāciju aģentūra, informācija https://aci.health.nsw.gov.au/statewide-programs/prms/about
  8. Pacientu pieredzes asociācija, angļu valodā: https://www.patientexperienceagency.com.au/blog/patient-reported-measures