Iesniegumus Slimību profilakses un kontroles centrā var iesniegt:

Lai atvieglotu saziņu un valsts pārvaldes publisko pakalpojumu saņemšanu, iedzīvotāji aicināti izmantot elektroniskos saziņas rīkus, tostarp E-adresi.

E-adrese Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama, sākot ar 2019. gadu, un tā ir atrodama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Informācija par e-adreses aktivizēšanu un lietošanu: https://mana.latvija.lv/e-adrese/.

Iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai - vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese). 

Atbildes tiek sniegtas Iesniegumu likumā un Informācija atklātības likumā paredzētajā kārtībā.