Iesniegumus Slimību profilakses un kontroles centrā var iesniegt:


  • elektroniski pa e-pastu: pasts@spkc.gov.lv
  • izmantojot e-adresi
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Duntes iela 22, k-5, Rīga
  • dokumentu iesniegšana klātienē Duntes ielā 22, k-5, 208. kabinetā

Lai atvieglotu saziņu un valsts pārvaldes publisko pakalpojumu saņemšanu, iedzīvotāji aicināti izmantot elektroniskos saziņas rīkus, tostarp E-adresi.

E-adrese Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama, sākot ar 2019. gadu, un tā ir atrodama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Informācija par e-adreses aktivizēšanu un lietošanu: https://mana.latvija.lv/e-adrese/. Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi.

Iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai - vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese). 

Atbildes tiek sniegtas Iesniegumu likumā un Informācija atklātības likumā paredzētajā kārtībā