Informācija vakcinācijas iestādēm par vakcīnu pasūtījumu pret Covid-19 infekciju 

Lai nodrošinātu regulāras vakcīnu pret Covid-19 piegādes ārstniecības iestādēs, no 2021. gada 10 . maija vakcīnu pasūtījumi un piegādes tiks organizētas divas reizēs nedēļā.

Vakcīnu pieprasījumus, vakcinācijas iestādēs iesniegs PIRMDIENĀS līdz plkst. 24:00 un TREŠDIENĀS līdz plkst. 24:00

Lai nodrošinātu vienmērīgas piegādes visa Latvijas teritorijā, tās tiks organizētas divās plūsmās, pamatojoties uz izveidoto vakcinācijas iestāžu sadalījumu A un B grupās. Iestāžu sadalījums ir pieejams šeit

  Nepieciešamā informācija pasūtījumu noformēšanai ir pieejama šeit:

  Sūtīt uz epastu: covid19vakcinas@spkc.gov.lv 

  Sūtīt uz epastu: vakcinuuzskaite@spkc.gov.lv 

  Detalizēta informācija par vakcīnu pasūtījumu ir pieejama vakcinācijas rokagrāmatā.

   

  Pirms vakcīnu pasūtījuma veikšanas ir jāpārliecinās, ka ir nokārtotas visas saistības ar NVD:  

  1. Iesniegts pieteikums par valsts apmaksāto Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu sniegšanu (atrodams šeit
  2. Noslēgts līgums ar NVD par valsts apmaksāto Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu sniegšanu 
  3. Ir nodrošinātas pieejas e-veselības sistēmai vakcinācijas fakta reģistrēšanai tiešsaistē