Informācija vakcinācijas iestādēm par vakcīnu pasūtījumu pret Covid-19 infekciju 

Pasūtījumi tiks piegādāti katras otrās nedēļas pirmdienā/otrdienā, ATKARĪBĀ NO VAKCINĀCIJAS IESTĀDES PIEDERĪBAS A VAI B GRUPAI.

Grafiks tiks publicēts Centra tīmekļa vietnē un būs spēkā līdz šī gada beigām. Par citām izmaiņām piegādes grafikos informācija tiks izsūtīta.

Nepieciešamā informācija pasūtījumu noformēšanai ir pieejama šeit:

Sūtīt uz epastu: covid19vakcinas@spkc.gov.lv 

Sūtīt uz epastu: vakcinuuzskaite@spkc.gov.lv 

Pirms vakcīnu pasūtījuma veikšanas ir jāpārliecinās, ka ir nokārtotas visas saistības ar NVD:  

  1. Iesniegts pieteikums par valsts apmaksāto Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu sniegšanu (atrodams šeit
  2. Noslēgts līgums ar NVD par valsts apmaksāto Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu sniegšanu 
  3. Ir nodrošinātas pieejas e-veselības sistēmai vakcinācijas fakta reģistrēšanai tiešsaistē