Imunizācijas valsts padome ir veselības ministra izveidota konsultatīva institūcija, kuras galvenais mērķis ir izvērtēt ar vakcināciju un Imunizācijas valsts programmu saistītos jautājumus un sniegt priekšlikumus to risināšanai.