Imunizācijas valsts padome ir veselības ministra izveidota konsultatīva institūcija, kuras galvenais mērķis ir izvērtēt ar vakcināciju un Imunizācijas valsts programmu saistītos jautājumus un sniegt priekšlikumus to risināšanai.

Imunizācijas valsts padomes sastāvu skatiet Veselības ministrijas mājas lapā

Imunizācijas valsts padomes sēžu protokoli