Iemesli, kādēļ dažiem pieaugušajiem ir seksuālas fantāzijas par bērniem, var būt dažādi. Dažkārt šīs fantāzijas ir iemesls bērnībā piedzīvotai vardarbībai vai traumām, kuras pieaugušais varbūt pat neatceras. Lielākajai daļai pieaugušo šīs domas var šķist satraucošas, un viņi nevēlas sāpināt bērnu. Ar šīm domām saistās daudz kauna, stigmas un bailes, taču tām nav jākļūst par darbībām. Lai gan nav viena iemesla, kādēļ šādas fantāzijas rodas, ir iespēja saņemt palīdzību, lai kontrolētu un pārvaldītu seksuālu interesi pret bērniem. Ja Jūs uztrauc seksuālas domas un darbības, kurās iesaistīti bērni, ir pieejama palīdzība, lai to pārtrauktu.

Valsts apmaksātu palīdzību varat saņemt vairākos veidos. Izvēlieties sev ērtāko un piemērotāko:

  • zvaniet uz bezmaksas vienoto krīžu tālruni – 116123. Zvani ir anonīmi;
  • vērsieties savas pašvaldības sociālajā dienestā. Pašvaldības sociālais dienests var piedāvāt iespēju apmeklēt līdz 10 bezmaksas individuālām psihologa konsultācijām (viena konsultācija 45 min). Pašvaldības sociālais dienests var piedāvāt iespēju piedalīties 16 bezmaksas grupu nodarbībās (viena nodarbība 2 h). Grupu nodarbībā piedalās dalībnieki, kuriem ir tādas pašas vai līdzīgas grūtības;
  • vērsieties pie sava ģimenes ārsta. Saņemiet ģimenes ārsta nosūtījumu konsultācijas saņemšanai pie ārsta-psihiatra. Par pirmo konsultāciju pie ārsta-psihiatra būs jāmaksā pacienta līdzmaksājums (4  EUR), savukārt, ja būs nepieciešamas papildu konsultācijas, tās būs bez maksas;
  • vērsieties pie ārsta-psihiatra. Vēršoties pie ārsta-psihiatra (bez ģimenes ārsta nosūtījuma),  pirmā konsultācija būs maksas pakalpojums (cena atkarīga no speciālista). Ja pēc pirmās konsultācijas ārstam būs pamatotas aizdomas par iespējamiem pavadošiem psihiskiem traucējumiem, turpmākās konsultācijas pie valsts apmaksāta ārsta-psihiatra varēsiet saņemt bez maksas. Speciālistus, kas sniedz valsts apmaksātas psihiatra konsultācijas, meklējiet https://www.vmnvd.gov.lv/lv/psihiska-veseliba.

Papildu informācija: