Saslimstība ar vīrushepatītu A, absolūtais skaits un uz 100 000 iedzīvotāju
Saslimstība ar vīrushepatītu A pa dzimumiem, absolūtais skaits un uz 100 000 iedzīvotāju
Kumulatīvais gadījumu skaits pa mēnešiem A vīrushepatītam
Saslimstība ar vīrushepatītiem B un C, absolūtais skaits un uz 100 000 iedzīvotāju
Kumulatīvais gadījumu skaits pa mēnešiem vīrushepatītiem B un C
Saslimstība ar vīrushepatītiem B un C pa dzimumiem, absolūtais skaits un uz 100 000 iedzīvotāju
Saslimstība ar vīrushepatītiem B un C pa vecuma grupām, uz 100 000 iedzīvotāju
Saslimstība ar vīrushepatītiem B un C pa reģioniem, uz 100 000 iedzīvotāju