Saslimstība ar vīrushepatītiem, absolūtais skaits un uz 100 000 iedzīvotāju (2018.-2022. gads)
Kumulatīvais gadījumu skaits ar vīrushepatītiem (2018.-2023. gads)
Saslimstība ar vīrushepatītiem pa dzimumiem, absolūtais skaits un uz 100 000 iedzīvotāju (2018.-2022. gads)
Saslimstība ar vīrushepatītiem pa vecuma grupām, uz 100 000 iedzīvotāju (2018.-2022. gads)
Saslimstība ar vīrushepatītiem pa reģioniem, uz 100 000 iedzīvotāju (2018.-2022. gads)