Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošana
15.04.2020.
ESF
Slimību profilakses un kontroles centrs 2017. gada 25. aprīlī ir parakstījis Vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga…
Statuss:
Īstenošana
15.04.2020.
ESF
Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) kā sadarbības partneris nodrošina 2016.gada 15.novembrī starp SPKC un Latvijas Republikas Veselības ministriju (turpmāk – VM)…
Statuss:
Īstenošana
15.04.2020.
ESF
Veselības aprūpes sistēmas attīstības projekts 2014. gada novembrī uzsākta ESF līdzfinansētā projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešanas prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu…
Statuss:
Īstenošana
  Projekta/ aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma Nr.): “European Joint Action on Vaccination” (EU-JAV) (Vienotā rīcība vakcinācijas jomā).   Latvija iesaistās sešās darba pakotnēs: …
Statuss:
Īstenošana
  Projekta/ aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma Nr.): “Joint Actions on Health Information” (InfAct) (Vienotā rīcība par veselības informāciju sistēmu).   Latvija iesaistās septiņās darba…
Statuss:
Noslēdzies
  Projekta/aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma nr.) “Joint action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction” (HA-REACT) (Vienotā rīcība HIV un pavadošo infekciju profilaksē un kaitējuma…
Statuss:
Noslēdzies
    Slimību profilakses un kontroles centrs atbilstoši Veselības ministrijas deleģējumam ir iesaistījies Eiropas Komisijas Granta līguma Projekta „Veicināt rekomendāciju ieviešanu attiecībā uz reto slimību politiku, informāciju un…
Statuss:
Noslēdzies
  Projekta nosaukums Joint action on nutrition and physical activity (JANPA), vienotās rīcības projekts par uzturu un fiziskajām aktivitātēm Logotips …
Statuss:
Noslēdzies
  Projekta/aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma nr.) Joint Action on Mental Health and Well-being (MH-WB) (Vienotas rīcības projekts garīgajā veselībā un labklājībā)   4. darba pakotne …
Statuss:
Noslēdzies
  Projekta/aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma nr.) Joint Action Orphanet Europe (JA-Orphanet Europe), Retās slimības un orfānu zāles Līguma Nr. – 2010 22 06 Logotips …