Statuss:
Īstenošana

Projekta/ aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma Nr.):

EU Wastewater Integrated Surveillance for Public Health „EU-WISH”(Vienotā rīcība par Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrības veselības integrēto uzraudzību notekūdeņos).

Latvija iesaistās septiņās darba pakotnēs:

 1. darba pakotne “Projekta vadība un koordinācija (Project management and coordination).
 2. darba pakotne “Komunikācija, izplatīšana un izmantošana (Communication, Dissemination and Exploitation)”.
 3. darba pakotne “Novērtēšana un sagatavotība (Evaluation and Preparedness).
 4. darba pakotne “Ilgtspēja un kapacitātes palielināšana (Sustainability and capacity building)”.
 5. darba pakotne “Notekūdeņu uzraudzības pašreizējo darbību un turpmāko prioritāro mērķu kartēšana (Mapping current actions and future priority targets of wastewater surveillance)”.
 6. darba pakotne “Notekūdeņu uzraudzības datu izmantošana sabiedrības veselībai (Usage of wastewater surveillance data for public health)”.
 7. darba pakotne “Notekūdeņu uzraudzības tehniskās procedūras, paraugu ņemšanas shēmas un analīzes metodes prioritārajiem mērķiem (Wastewater surveillance technical procedures, sampling schemes and analysis methods for priority targets)”.

Projektā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) darbojas kā sadarbības partneris. Granta līguma Nr. 101140460-EU-WISH-EU4H-2023-JA-IBA.

Paredzētais ieviešanas termiņš:

2023. gada 1. novembris – 2026. gada 31. oktobris.

Vadošais partneris:

Dānijas Valsts seruma institūts (Statens Serum Institut – SSI).

Sadarbības valstis:

Sadarbības partneri (BEN):

 1. Austrija (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – AGES).
 2. Beļģija (SCIENSANO – Sciensano).
 3. Čehija (National Institute for Public Health and the Environment – SZU).
 4. Francija (Ministry of Health, Directorate-General for Health – DGS-FR).
 5. Grieķija (ETHNIKOS ORGANISMOS DIMOSIAS YGEIAS (National Public Health Organisation) – EODY).
 6. Horvātija (Croatian Institute of Public Health – CIPH).
 7. Igaunija (TERVISEAMET (Health Board) – HB).
 8. Itālija (Istituto Superiore di Sanità – ISS).
 9. Īrija (Health Protection Surveillance Centre – HSE).
 10. Latvija (Slimību profilakses un kontroles centrs – SPKC (Centre for Disease Prevention and Control – CDPC)).
 11. Lietuva (NACIONALINIS VISUOMENES SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NVSC-LT).
 12. Luksemburga (Luxembourg Institute of Science and Technology – LIST),
 13. Kipra (Ministry of Health of the Republic of Cyprus – MPHS CY).
 14. Malta (Ministry for Health - Government of Malta, Infectious Disease Prevention and Control Unit – IDCU).
 15. Nīderlande (National Institute for Public Health and the Environment – RIVM).
 16. Norvēģija (Folkehelseinstituttet – NIPH).
 17. Portugāle (National Institute of Health Doutor Ricardo Jorge – INSA).
 18. Rumānija (National Institute of Public Health – INSP).
 19. Slovēnija (National institute of Public Health – NIJZ).
 20. Somija (National Institute for Health and Welfare – THL).
 21. Spānija (Instituto de Salud Carlos III – ISCIII).
 22. Ukraina (State institution Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine” – UPHC),
 23. Ungārija (NEMZETI NEPEGESZSEGUGYI ES GYOGYSZERESZETI KOZPONT  – NNGYK).
 24. Vācija (Robert Koch Institute – RKI).
 25. Zviedrija (Public Health Agency of Sweden – PHAS).

Saistītās iestādes (AE):

 1. Austrija (Medical University of Innsbruck – MUI).
 2. Austrija (Technical University of Vienna – TU WIEN).
 3. Čehija (University of Chemistry and Technology Prague – UCT).
 4. Francija (Santé publique France – SpFrance).
 5. Francija (The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety – ANSES).
 6. Grieķija (University of Thessaly – UTH).
 7. Grieķija (Aristotle University of Thessaloniki – AUTH).
 8. Grieķija (ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON (National and Kapodistrian University of Athens) – NKUA).
 9. Grieķija (University of Patras – UPatras).
 10. Grieķija (University of Crete – UoC).
 11. Grieķija (University of Ioannina – UOI).
 12. Itālija (Ministero della Salute (Italian Ministry of Health) – IT MOH).
 13. Itālija (Fondazione Bruno Kessler – FBK).
 14. Itālija (Regione Lombardia – Region Lombardy, General Directorate for Welfare – RLDGW).
 15. Īrija (University College Dublin – UCD).
 16. Īrija (Uisce Éireann – UÉ).
 17. Kipra (University of Cyprus – UCY).
 18. Kipra (Cyprus Institute of Neurology and Genetics – CING).
 19. Kipra (Water Development Department, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment – WDD).
 20. Latvija (Pārtīkas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (Institute of Food Safety, Animal Health and Environment „BIOR”) – BIOR).
 21. Latvija (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (Latvian Biomedical Research and Study Centre) – LBMC).
 22. Lietuva (National Public Health Surveillance Laboratory – NVSPL-LT).
 23. Luksemburga (Laboratoire National de Santé – LNS).
 24. Norvēģija (Norwegian Veterinary Institute – NVI).
 25. Portugāle (Directorate General of Health – DGS).
 26. Portugāle (ADP VALOR - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A. – AdP VALOR).
 27. Slovēnija (National Laboratory of Health, Environment and Food – NLZOH).
 28. Spānija (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios – AEMPS).
 29. Spānija (Universidad de Barcelona – UB).
 30. Spānija (Universidad de Santiago de Compostela – USC).
 31. Spānija (Universidad de Salamanca – USAL).
 32. Vācija (German Environmental Agency – UBA).
 33. Zviedrija (Swedish University of Agricultural Sciences – SLU).

Asociētie partneri (AP):

 1. Portugāle (Portuguese Environment Agency – APA).
 2. Portugāle (Airports of Portugal – ANA).
 3. Spānija (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias – CCAES).

Projekta mērķis:

Kopējais mērķis ir atbalstīt pasākumus, lai stiprinātu un uzlabotu Eiropas Savienības valstu spēju veikt sabiedrības veselības uzraudzību notekūdeņos, veicinot zināšanu apmaiņu un dalīšanos ar veiksmīgākajiem piemēriem, kas balstīta uz zinātniskiem pierādījumiem.

Latvijas kā sadarbības partnera uzdevumi darba pakotņu ietvaros:

 1. Izpētīt un apkopot informāciju par valstī esošo situāciju saistībā ar notekūdeņu uzraudzību (t.sk., datu avotiem un veidiem, tehniskām metodēm, ilgtermiņa stratēģijām un starptautisko partnerību, ieinteresēto personu identificēšanu u.c.).
 2. Noteikt notekūdeņu uzraudzības mērķus attiecībā uz SARS/ elpceļu vīrusiem, AMR, jauniem patogēniem, ķīmiskām (neinfekciozām) vielām, nelegālām narkotikām un ar veselību saistītiem biomarķieriem, poliovīrusam un ar poliomielītu nesaistītam enterovīrusam u.c., kā arī izvērtēt iespējamo notekūdeņu uzraudzības integrāciju ar citām uzraudzības sistēmām.
 3. Nodrošināt paraugu ņemšanu un transportēšanu, biobanku procedūru novērtēšanu un saskaņošanu (tostarp patogēniem, AMR, ķīmiskām (neinfekciozām) vielām, nelegālām narkotikām un ar veselību saistītiem biomarķieriem u.c.).
 4. Izpētīt mērķtiecīgās sekvencēšanas potenciālu notekūdeņu uzraudzībā (t.sk., izmantotajām metodēm un protokoliem), apkopojot informāciju par programmatūrām, ko izmanto datu analīzei un kā tiek identificēti kvalitātes kontroles rādītāji, tostarp nodrošinot apmācības un veicot pilotēšanu attiecīgajai metodei.
 5. Novērtēt metagenomikas pieeju patogēnu atklāšanai, AMR uzraudzībai, jaunu draudu identificēšanai u.tml., kā arī izstrādāt standartizētas darbplūsmas metagenomiskās sekvencēšanas analīzēm, tostarp nodrošinot apmācības un veicot pilotēšanu attiecīgajai metodei.
 6. Nodrošināt dalību epidemioloģisko/ statistisko datu analīzes rīku pilotēšanā, progresīvās statistikas metožu izmantošanas analizēšanā un modelēšanā (t.sk., datu apstrādē, analīzē, interpretācijā un vizualizācijā, mākslīgā intelekta metožu pielietošanā), notekūdeņu uzraudzības datu integrēšanā esošajās sabiedrības veselības uzraudzības sistēmās.

Sasniegtais rezultāts:

Uzlabota, paplašināta un konsolidēta notekūdeņu uzraudzība sabiedrības veselībai ne tikai katras valsts un Eiropas līmenī, bet arī pasaules līmenī.

Veicināta zināšanu apmaiņa un dalīšanās ar veiksmīgākajiem piemēriem, kas balstīti uz zinātniskiem pierādījumiem (t.i., starptautiski pieņemtajām vadlīnijām, standartiem, ziņojumiem, iniciatīvām, pētījumiem un labās prakses piemēriem u.c.).

Saskaņotas epidemioloģiskās un tehniskās metodes prioritārajiem virzieniem notekūdeņu uzraudzībai (piem., SARS/ elpceļu vīrusam, AMR, jauniem patogēniem, ķīmiskām (neinfekciozām) vielām, nelegālām narkotikām un ar veselību saistītiem biomarķieriem, poliovīrusam un ar poliomielītu nesaistītam enterovīrusam u.c.), identificējot nākotnes iniciatīvas.

Ilgtermiņā nodrošināta notekūdeņu uzraudzības integrācija (t.sk., ar citām uzraudzības sistēmām sabiedrības veselības perspektīvē).

Stiprināta dalībvalstu reaģētspēja uz pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Projekta kontaktpersonas:

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors:

Jurijs Perevoščikovs

Tālr. 67081521

e-pasts: jurijs.perevoscikovs@spkc.gov.lv

 

Pētniecības un veselības statistikas departamenta Veselības statistikas nodaļas vadītājs:

Jānis Misiņš

Tālr. 67501582

e-pasts: janis.misins@spkc.gov.lv

 

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģe:

Kate Karolīna Tomašūna

Tālr. 62102803

e-pasts: kate.tomasuna@spkc.gov.lv

 

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas sabiedrības veselības analītiķe:

Danija Maļceva

Tālr. 67501595

e-pasts: danija.malceva@spkc.gov.lv

 

Pētniecības un veselības statistikas departamenta Atkarības slimību riska analīzes nodaļas vecākā sabiedrības veselības analītiķe:

Kate Vulāne

Tālr. 67895816

e-pasts: kate.vulane@spkc.gov.lv

 

Pētniecības un veselības statistikas departamenta Atkarības slimību riska analīzes nodaļas pētniece:

Diāna Vanaga

Tālr. 67388187

e-pasts: diana.vanaga@spkc.gov.lv

 

Projekta vadītāja – finansiste – vecākā eksperte LR un ES tiesību aktu, publisko iepirkumu, grāmatvedības un finanšu, dokumentu pārvaldības jomā (t.sk., Latvijas puses nominētais pārstāvis):

Inga Selecka

Tālr. 67387673

e-pasts: inga.selecka@spkc.gov.lv

Plašāka informācija:

Projekta pagaidu tīmekļa vietne: https://en.ssi.dk/surveillance-and-preparedness/international-coorporation/eu-wish.