Vēršam uzmanību, ka precizēti iepriekš publicētie dati! Izmaiņas norādītas sarkanā krāsā.

1. Sabiedrības veselība.

Precizēts pirmreizēji reģistrēto ārstēto pacientu skaits 2014.gadā. Tabulas, kurās veikti labojumi: 3.34., 3.35., 3.37., 3.39. Attēli, kuros veikti labojumi: 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23.

2. Ambulatorā palīdzība.

Precizēti atsevišķi dati par 2014. gadu. Tabulas, kurās veikti labojumi: 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.9.

Note! Data are updated for 2014! Changes are marked in red colour.

1. Public health and morbidity.

Number of newly registered treated patients is corrected for 2014. Changes are made in the following tables: 3.34., 3.35., 3.37., 3.39. Changes are made in the following charts: 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23.

2. Out-patient medical care.

Some previously published data are corrected for 2014 . Changes are made in the following tables 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.9.

Ievads un saturs

Iedzīvotāji

Mirstība

Sabiedrības veselība

Resursi

Ambulatorā palīdzība

Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Stacionārā palīdzība

Māte un bērns

Bērnu veselība

Terminu skaidrojumi