Psihiskā veselība ir nozīmīga un neatņemama vispārējās veselības komponente. Pasaules veselības organizācija veselību definē kā pilnīgu fizisku, garīgu (psihisku) un sociālu labklājību, nevis tikai stāvokli bez slimības vai fiziskiem trūkumiem. Savukārt specifiski psihiskā veselība ir labklājības stāvoklis, kad indivīds spēj īstenot savu potenciālu, tikt galā ar ikdienas stresu, produktīvi strādāt un dot ieguldījumu sabiedrībā. Laba indivīda un kopējā sabiedrības psihiskā veselība ir būtisks nosacījums stabilas, drošas un labklājīgas sabiedrības veidošanai.

Svarīgākie psihiskās veselības veicināšanas aspekti ir sabiedrības informētības palielināšana par ar psihisko veselību saistītiem jautājumiem, stigmas (aizspriedumu) mazināšana pret psihisku saslimšanu, palīdzības iespēju popularizēšana, pašnāvību profilakse, starpsektoru sadarbības veicināšana psihiskās veselības jomā u.c.

Slimību profilakses un kontroles centrs, sadarbībā ar nozares speciālistiem, ir izstrādājis mācību filmas skolēniem “Katrīna” un “Roberts” par ņirgāšanos skolā un interneta vidē.

Videomateriāli ar pieredzes stāstiem “Patiess stāsts par depresiju”, “Patiess stāsts par šizofrēniju” un “Patiess stāsts par demenci”, kas ir tapuši Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra organizētās kampaņas “Nenovērsies!” ietvaros.

Filmas un videomateriāli pieejami sadaļā "Izglītojošas filmas"

Lai novērtētu situāciju psihiskās veselības jomā, Slimību profilakses un kontroles centrs ir sagatavojis un izdevis vairākus tematiskos ziņojumus “Psihiskā veselība Latvijā”, kurā ietverti rutīnas statistikas dati, informācija no populāciju pētījumiem, starptautiska līmeņa datu salīdzinājumi u.c., sniedzot plašu informāciju psihiskās veselības jomā.

Tematiskie ziņojumi pieejami mājaslapas sadaļā "Pētījumi un ziņojumi"