Mākslīgo* abortu absolūtais skaits un uz 1000 atbilstošā vecuma sievietēm

*Mākslīgie aborti: ietver legālos un medicīniskos abortus

Legālo* abortu absolūtais skaits un uz 1000 atbilstošā vecuma sievietēm

*Legālais aborts: grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās līdz 12. grūtniecības nedēļai, kas veikta sertificētā medicīnas iestādē 

Medicīnisko* abortu absolūtais skaits un uz 1000 atbilstošā vecuma sievietēm

*Medicīniskais aborts: grūtniecības pārtraukšana medicīnas iestādē (kam piekrīt grūtniece, viņas vecāki vai aizbildnis) mātes anatomisku un funkcionālu pārmaiņu, diagnosticētu vai prognozējamu augļa iedzimtu vai ģenētisku pārmaiņu dēļ, pirms pilnām 24 grūtniecības nedēļām, kā arī sociālu apstākļu dēļ 

Summārais grūtniecību skaits* un uz 1000 atbilstošā vecuma sievietēm

* Summārais grūtniecību skaits: ietver visu grūtniecību beigušo skaitu (dzemdību skaits, abortu skaits, ārpusdzemdes grūtniecību skaits) uz 1000 sievietēm 15-49 gadu vecumā 

Dzemdību skaits un dzīvi dzimušo skaits pēc mātes vecuma