Pacientu ziņotās pieredzes datu (pieaugušie, 18 gadi un vecāki) vizualizācijas. Pacientu ziņotās pieredzes mērījumi (turpmāk: PREM - Patient Reported Experience Measures) ir veselības aprūpes kvalitātes indikators, kas ļauj novērtēt to, cik cilvēkorientēta ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana gan ārstniecības iestādē, gan visā veselības aprūpes sistēmā. PREM izmantošanas mērķis ir reāllaikā noskaidrot pacienta pieredzi par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, uzturoties slimnīcā konkrētajā ārstēšanās epizodē.

Nodrošinot pacientu pieredzes aptauju, slimnīcas sniedz pacientiem iespēju anonīmi piedalīties ārstniecības iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā.

Datos atspoguļoti “TOP BOX” rezultāti jeb respondentu īpatsvars, kuri uz pacientu ziņotās pieredzes jautājumu snieguši atbildi visaugstāk novērtētajā vai vēlamajā kategorijā. Piemēram, ja jautājuma atbilžu varianti ir: vienmēr; bieži; dažreiz; nekad; nezinu, tad “TOP BOX” kategorija būs “vienmēr”, ja atbilžu varianti: jā un nē, tad attiecīgi kategorija “jā”. u.tml..

Jo augstāks ir pozitīvās pieredzes atbildes rādītājs, jo vairāk pacientu saņēmuši labāko pieredzi.

Ārstniecības iestādes, kurās tiek apkopoti pacientu ziņotās pieredzes (PREM) dati