Ne visi veselības aprūpes standarti ir brīvi pieejami internetā. Jūsu uzmanībai publicējam DNV standartu, kas ir brīvi pieejams, kā arī papildus materiālus par DNV, JCI un citiem veselības aprūpes starptautiski atzītiem standartiem.