Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri 6-7 dienas nedēļā uzturā lieto svaigus dārzeņus, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri 6-7 dienas nedēļā uzturā lieto svaigus dārzeņus, dzimuma un izglītības līmeņa grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri 6-7 dienas nedēļā uzturā lieto svaigus augļus un ogas, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri 6-7 dienas nedēļā uzturā lieto svaigus augļus un ogas, dzimuma un izglītības līmeņa grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri 6-7 dienas nedēļā uzturā lieto kokakolu vai limonādi, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri 6-7 dienas nedēļā uzturā lieto kokakolu vai limonādi, dzimuma un izglītības līmeņa grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri 6-7 dienas nedēļā uzturā lieto saldinātus bezalkoholiskos dzērienus, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri 6-7 dienas nedēļā uzturā lieto saldinātus bezalkoholiskos dzērienus, dzimuma un izglītības līmeņa grupās, %
Skolēnu (11, 13, 15 g.v.) īpatsvars, kuri vismaz reizi dienā lieto saldinātos dzērienus, dzimuma un vecuma grupās, %