Nosaki, vai kusties pietiekami daudz!

Regulāras fiziskās aktivitātes ir viens no veselīgas dzīves priekšnosacījumiem. Atbildi uz 7 jautājumiem un nosaki, vai kusties pietiekami daudz.