Pieci vadošie ārējie nāves cēloņi dažādās vecuma grupās, astoņu gadu periodā kopā (2015.-2022. gads)
No ārējiem nāves cēloņiem mirušo skaits pa dzimumiem
Izplatītākie ārējie nāves cēloņi, absolūtais skaits un uz 100 000 iedzīvotāju

*Vairāk informācijas par noslīkšanas gadījumiem skatīt sadaļā “Noslīkšana” https://www.spkc.gov.lv/lv/nosliksana  

Izplatītākie ārējie nāves cēloņi pa dzimumiem, skaits
Izplatītākie ārējie nāves cēloņi, pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju
Izplatītāko ārējo nāves cēloņu skaits 2022. gadā pa dzimuma un vecuma grupām
Izplatītāko ārējo nāves cēloņu skaits 2022. gadā pa dzimuma un vecuma grupām, uz 100 000 iedzīvotāju
Mirušo skaits gadā no nejaušas saindēšanās, t.sk. – no alkohola*

*Vairāk informācijas par alkohola lietošanas paradumiem un sekām skatīt sadaļā “Alkohola lietošanu” https://www.spkc.gov.lv/lv/datu-vizualizacijas-par-alkohola-lietosanu

Mirušo skaits no nejaušas saindēšanās ar alkohola pa vecuma un dzimuma grupām un novados astoņu gadu periodā kopā (2015.-2022. gads)