Tabulās pieejami infekcijas slimību epidemioloģijas biļeteni sadalījumā pa gadiem. Epidemioloģiskajos biļetenos norādīts Latvijā reģistrēto saslimšanas gadījumu skaits ar dažādām infekcijas slimībām.