attēls

Veselības statistikas datubāze ietver dažādus veselības un veselības aprūpes rādītājus:

 • iedzīvotāju veselība;
 • mātes un bērna veselība;
 • veselības aprūpe;
 • mirstība;
 • iedzīvotāju veselību ietekmējošie paradumi;
 • veselības aprūpes iznākums un pacientu drošība.

attēls

Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmā atradīsiet:

 • informāciju par sabiedrības veselības jomas aktualitātēm;

 • dažādu pētījumu rezultātus un tematiskus ziņojumus;

 • ziņas par sabiedrības veselību raksturojošiem rādītājiem, to tendencēm;

 • sabiedrības veselības jomā izmantojamus datu avotus (informācija par dažādu institūciju apkopoto un gatavoto informāciju) u.c.

attēls

Latvijas veselības un veselības aprūpes rādītāju datubāze ietver dažādus veselības un veselības aprūpes rādītājus:

 • demogrāfiskā un sociāli ekonomiskā situācija;

 • mirstība no dažādiem cēloņiem;

 • saslimstība un invaliditāte;

 • veselības aprūpes resursi;

 • mātes un bērna veselības aprūpe;

 • stacionārā medicīniskā palīdzība;

 • ambulatorā medicīniskā palīdzība;

 • medicīniskās aprūpes kvalitāte.