Reģistrētā absolūtā alkohola patēriņš* litros uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju

*Balstoties uz oficiālajiem VID datiem par patēriņam nodoto alkoholisko dzērienu apriti Latvijā, bez nereģistrētā alkohola patēriņa. 

Aprēķina metodoloģija: 

Alkoholu lietojušo jauniešu (15-16 g.v.) īpatsvars, kuri alkoholu lietojuši pēdējo 30 dienu laikā, 12 mēnešu laikā un dzīves laikā, %
Alkoholu lietojušo jauniešu (15-16 g.v.) īpatsvars, kuri alkoholu lietojuši dzīves laikā, pa dzimumiem, %
Alkoholu lietojušo jauniešu (15-16 g.v.) īpatsvars, kuri alkoholu lietojuši pēdējo 12 mēnešu laikā, pa dzimumiem, %
Alkoholu lietojušo jauniešu (15-16 g.v.) īpatsvars, kuri alkoholu lietojuši pēdējo 30 dienu laikā, pa dzimumiem, %
60 gramu un vairāk absolūtā alkohola* vienā iedzeršanas epizodē pēdējo 30 dienu laikā lietojušo jauniešu (15-16 g.v.) īpatsvars, pa dzimumiem, %

*Vienā iedzeršanas epizodē, noteiktā laika periodā izdzerti vismaz 60 grami absolūtā alkohola tiek definēti kā riskanta alkohola lietošana. Riskanta alkohola lietošana ir saistīta ar negatīvu ietekmi uz veselību, kā arī sociālajām sekām. Šāds alohola lietošanas veids var radīt gan akūtu kaitējumu, piemēram, traumas un intoksikāciju, gan izraisīt hroniskas saslimšanas, t.sk., kognitīvus traucējumus un sirds slimības. 

**ESPAD – angliski: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, latvieski: Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotiskajām vielām. 

Pirmreizēji reģistrēto pacientu skaits ar diagn. “Alkohola psihozes"*, “Alkohola atkarība”**, “Alkohola akūta intoks., kaitējoši pārmērīga lietošana”*** un “Citi neprecizēti psihiskās uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ”****, uz 100 000 iedz.

Dati par pacientiem, kuriem uzsākta ārstēšanas epizode ar šādiem SSK-10 diagnožu kodiem: 

* F10.4-F10.7 

** F10.2, F10.3 

*** F10.0, F10.1 

**** F10.8, F10.9 

Pirmreizēji reģistrēto pacientu skaits ar diagnozēm “Alkohola atkarība”*, “Alkohola psihozes”** un “Alkohola akūta intoksikācija, kaitējoši pārmērīga lietošana” dzimuma un vecuma grupās 2022. gadā, uz 100 000 iedzīvotāju

Dati par pacientiem, kuriem uzsākta ārstēšanas epizode ar šādiem SSK-10 diagnožu kodiem: 

* F10.2., F10.3 

** F10.4-F10.7 

***F10.0, F10.1 

Pirmreizēji reģistrēto pacientu skaits ar diagnozi “Alkohola atkarība”* reģionos, pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju

Dati par pacientiem, kuriem uzsākta ārstēšanas epizode ar šādiem SSK-10 diagnožu kodiem: 

 * F10.2, F10.3 

Pirmreizēji reģistrēto pacientu skaits ar diagnozi “Alkohola psihozes”* reģionos, pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju

Dati par pacientiem, kuriem uzsākta ārstēšanas epizode ar šādiem SSK-10 diagnožu kodiem: 

* F10.4-F10.7 

Gada laikā ārstēto pacientu skaits ar diagnozi “Alkohola atkarība”* reģionos, pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju

* SSK-10 kodi: F10.2, F10.3 

Gada laikā ārstēto pacientu skaits ar diagnozi “Alkohola psihozes”* reģionos, pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju

* SSK-10 kodi: F10.4-F10.7 

Pirmreizēji reģistrēto un gada laikā ārstēto bērnu (10-17 g.v.) skaits ar diagnozi “Alkohola akūta intoksikācija un kaitējoši pārmērīga lietošana”*, pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju

Dati par pacientiem, kuriem uzsākta ārstēšanas epizode ar šādiem SSK-10 diagnožu kodiem: 

* SSK-10 kodi: F10.0, F10.1 

2022. gadā pirmreizēji reģistrēto un gada laikā ārstēto bērnu (10-17 g.v.) skaits ar diagnozēm “Alkohola atkarība”*, “Alkohola akūta intoksikācija un kaitējoši pārmērīga lietošana”** un “Citi neprecizēti psihiskās uzvedības traucējumi alkohola lietošanas

Dati par pacientiem, kuriem uzsākta ārstēšanas epizode ar šādiem SSK-10 diagnožu kodiem: 

* SSK-10 kodi: F10.2, F10.3 

** SSK-10 kodi: F10.0, F10.1 

*** SSK-10 kodi: F10.8, F10.9 

Gada laikā ārstēto pacientu skaits ar diagn. “Alkohola psihozes*, “Alkohola atkarība”**, “Alkohola akūta intoksikācija, kaitējoši pārmērīga lietošana”*** un “Citi neprecizēti psihiskās uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ”****, uz 100 000 iedz.

Dati par pacientiem, kuriem uzsākta ārstēšanas epizode ar šādiem SSK-10 diagnožu kodiem: 

* SSK-10 kodi: F10.4-F10.7 

** SSK-10 kodi: F10.2, F10.3 

*** SSK-10 kodi: F10.0, F10.1 

**** SSK-10 kodi: F10.8, F10.9 

Gada laikā ārstēto pacientu skaits ar diagnozēm “Alkohola atkarība”*, “Alkohola psihozes”** un “Alkohola akūta intoksikācija, kaitējoši pārmērīga lietošana” dzimuma un vecuma grupās 2022. gadā, uz 100 000 iedzīvotāju

Dati par pacientiem, kuriem uzsākta ārstēšanas epizode ar šādiem SSK-10 diagnožu kodiem: 

* F10.2., F10.3 

** F10.4-F10.7 

***F10.0, F10.1

Mirstība no nāves cēloņiem, kas tieši saistīti ar alkohola lietošanu (15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju vidū), uz 100 000 iedzīvotāju
Mirstība no ārējiem nāves cēloņiem, kas netieši saistīti ar alkohola lietošanu (15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju vidū), uz 100 000 iedzīvotāju
Mirstība no nejaušas saindēšanās ar alkoholu pa vecuma grupām, 2015.-2023. gads