Noslīkušo skaits gadā pa dzimumiem
Noslīkušo skaits pa vecuma un dzimuma grupām astoņu gadu periodā kopā (2015.-2022. gads)
Noslīkušo skaits pa mēnešiem astoņu gadu periodā kopā (2015.-2022. gads)
Noslīkušo skaits pēc notikuma (nāves) vietas vidēji gadā astoņu gadu periodā kopā (2015.-2022. gads)
Noslīkušo īpatsvars pēc noslīkšanas vietas astoņu gadu periodā kopā (2015.-2022. gads), %
Noslīkušo skaits ūdenstilpēs dabā pa gada mēnešiem un vecuma grupām astoņu gadu periodā kopā (2015.-2022. gads)
Noslīkušo skaits, kuru organismā ir/nav konstatēts alkohols (2015.-2022. gads)