Mirušo skaits Latvijā un uz 100 000 iedzīvotāju dinamikā pa dzimumiem
Izplatītākie nāves cēloņi, absolūtais skaits un uz 100 000 iedzīvotāju
Izplatītākie nāves cēloņi pa dzimumiem, skaits
Izplatītākie nāves cēloņi pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju
Nedzīvi dzimušo skaits un uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem
Perinatālā mirstība*, absolūtais skaits un uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem
Zīdaiņu mirstība*, absolūtais skaits un uz 1000 dzīvi dzimušajiem